Hankkeet

Oppimisvalmennus (NAO)

2014
2015
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Oppimisvalmennus (NAO)

Project Name

Alkamisvuosi

2014

Päättymisvuosi

2015

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) - nuorten aikuisten osaamisohjelma, hakeva ja tukeva toiminta

Hankkeen tiivistelmä

Kuntoutussäätiö tarjosi yksilö- ja ryhmämuotoista oppimisvalmennusta, neuvontaa ja ohjausta 20–29-vuotiaille nuorille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Oppimisvalmennus oli tarkoitettu kohderyhmään kuuluville nuorille, jotka tarvitsevat tukea koulutusvaihtoehtojen selvittämiseen, opintoihin hakeutumiseen ja opinnoissa suoriutumiseen. Ohjausta sai myös kesken jääneiden opintojen suorittamiseen. Oppimisvalmennusta järjestettiin sekä lyhyenä neuvontana että pidempikestoisena valmennuksena osallistujien tarpeen mukaan.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa tavoitettiin 42 nuorta yksilöohjaukseen ja noin 50 nuorta ryhmäohjauksen kautta. Noin 20 nuorta kävi pitkäaikaisessa valmennuksessa (10–20 kertaa) ja loput lyhytaikaisessa neuvonnassa ja ohjauksessa. Yli puolet toimintaan osallistuneista on joko opiskelemassa (13) tai hakenut opiskelemaan (11). Mikäli opiskelu ei tässä vaiheessa ollut realistinen suunnitelma, on asiakkaat ohjattu tarvittavan tuen piiriin esimerkiksi järjestöihin.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

http://www.oppimisvaikeus.fi/nao

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!