Hankkeet

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki (koulutushanke)

2013
2014
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki (koulutushanke)

Project Name

Alkamisvuosi

2013

Päättymisvuosi

2014

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen tiivistelmä

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki -hankkeen tavoitteena on tarjota tutkimukseen ja kehittämisprojektien hyviin kokemuksiin perustuvaa tietoa ja ohjauskäytäntöjä koko opetustoimen henkilöstölle nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista. Lisäksi hanke painottaa moniammatillista verkostoitumista.Tavoitteena on, että osallistujat saavat uusinta tietoa nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista sekä hyvistä tukikäytännöistä ja osaavat soveltaa niitä omaan työhönsä ja kehittää omien organisaatioiden tukikäytäntöjä. Koulutusjaksoissa painotetaan niitä osa-alueita, joissa nuoret ja aikuiset kokevat vaikeuksia.

Hankkeen tulokset

Arvion mukaan hankkeen tuloksena koulutukseen osallistujat pystyvät paremmin ottamaan huomioon oppimisvaikeuksia kokevia nuoria ja aikuisia. Varsinaiseen koulutuskokonaisuuteen osallistuneet ovat syventäneet osaamistaan asiantuntijaluentojen, luettavan kirjallisuuden ja etätehtävien avulla sekä saaneet tukea oman työn kehittämiseen. Huomion kiinnittäminen opetusjärjestelyihin ja saavutettavuuden paraneminen oppilaitoksissa hyödyttää kaikkia opiskelijoita. Hankkeen konkreettisena tuloksena on myös moniammatillinen verkosto nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien tukeen ja ohjaukseen.

Hankkeessa tehdään myös katsaus nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista sekä tuotetaan opaskirja ohjaukseen.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

http://www.oppimisvaikeus.fi/projektit/moniammatillinen

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!