Hankkeet

Naisten sydänterveyden edistäminen: Työterveyshuoltoon soveltuvan varhaiskuntoutusohjelman kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

2005
2009
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Naisten sydänterveyden edistäminen: Työterveyshuoltoon soveltuvan varhaiskuntoutusohjelman kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Project Name

Promoting women’s heart health: A preventive trial in Occupational Health Centre of the City of Helsinki

Alkamisvuosi

2005

Päättymisvuosi

2009

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Juhani Julkunen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Suomen Sydänliitto ry, Helsingin Sydänpiiri, Helsingin yliopiston psykologian laitos

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Raha-automaattiyhdistys (RAY)

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteina oli selvittää sydänterveyttä edistävän seulontamenetelmän toimivuus työterveyshuollossa ja kehittää työikäisille naisille soveltuva varhaiskuntoutusohjelma vaaratekijöiden alentamiseksi sekä selvittää ohjelman vaikuttavuus.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!