Hankkeet

MS-tautia sairastavat, työmarkkinoilla selviytyminen ja kuntoutustarve

2006
2008
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

MS-tautia sairastavat, työmarkkinoilla selviytyminen ja kuntoutustarve

Project Name

People with multiple sclerosis – Career maintenance, work ability and need for rehabilitation

Alkamisvuosi

2006

Päättymisvuosi

2008

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Mika Ala-Kauhaluoma

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Suomen MS-liitto

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Raha-automaattiyhdistys (RAY)

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää· neurologisen sairauden, MS-taudin, vaikutusta ihmisen työkykyyn ja työhön osallistumiseen sairauden eri vaiheissa;· millaisia ovat MS-tautia sairastavien työurat ja millaisia rajoitteita MS-tauti niille eri vaiheissa asettaa;· millaista ammatillista kuntoutusta MS-tautia sairastaville on järjestetty, miten ammatillinen kuntoutus kohdentuu (keille ammatillista kuntoutusta annetaan) ja millaisissa tilanteissa ja olosuhteissa sitä annetaan· millaisia vaikutuksia kuntoutuksella nähdään olleen, ts. onko sen avulla pystytty jatkamaan MS-tautia sairastavan työuraa.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!