Hankkeet

MONIOSAAJAT - Sotejärjestöt tulevaisuuden tekijöinä

2023
2025
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

MONIOSAAJAT - Sotejärjestöt tulevaisuuden tekijöinä

Project Name

Alkamisvuosi

2023

Päättymisvuosi

2025

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja-
organisaatiot

Kuntoutussäätiö sr ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Vesama, Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Heli Laurikainen

Yhteistyötahot

Hämeen Setlementti ry, HyTe ry, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry, Valli ry ja Loisto Setlementti, Hyvinkään yhdistykset ry,

Ohjausryhmän jäsenet

Alitalo Erna, Jalonen Johanna, Kallio Anne, Löyttyjärvi Sara, Nyman Tarja, Sandholm Saana, Tiittula Päivi, Varjonen Sirkku

Rahoittaja

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+). Lisäksi Kuntoutussäätiö saa STEA:lta avustusta hankkeen omarahoitusosuuteen.

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on, että Kanta-Hämeen ja Uudenmaan sote-järjestöillä on osaamista edistää moninaisuutta ja kehittää osaamista. Hankkeen alussa toteutetaan monimenetelmällinen ja osallistava selvitystyö, Sote-yhdistykset tulevaisuuden tekijöinä -kysely hankealueen sote-järjestöjen olemassa olevasta osaamisesta sekä ennakoitavista osaamis-, kehittymis- ja uudistumistarpeista. Järjestetään järjestöille fasilitoituja yhteiskehittämistyöpajoja hankkeen keskeisistä teemoista ymmärryksen syventämiseksi ja verkostoitumisen tueksi. Lisäksi hankkeessa fasilitoidaan järjestölähtöisiä kehittämisprosesseja yksittäisille järjestöille tai järjestöverkostoille osaamisen ja toiminnan kehittämisen välineiksi ja tueksi. Hankkeen aikana luodaan koulutuskokonaisuuksia työpajoissa ja kehittämisprosesseissa kerättyyn ja tuotettuun tietoon tunnistettuihin osaamisen kehittämistarpeisiin sekä tuotetaan järjestötoiminnan tulevaisuuden trendikortit.

Kotisivu

https://moniosaajat.humak.fi/

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!