Hankkeet

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (hallituksen kärkihankkeen KS-osio)

2017
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (hallituksen kärkihankkeen KS-osio)

Project Name

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Vasankari (FILHA ry)

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Mika Ala-Kauhaluoma

Yhteistyötahot

A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, sairaanhoitopiirit

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

STM

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen päämääränä on edistää mielenterveys- ja päihdepotilaiden terveyttä ja tukea tupakoinnin lopettamista julkisen terveydenhuollon ja päihdepalvelujen toimintaa tukemalla. Hanke kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen.

Hankkeen tulokset

Kuntoutussäätiön vastuualueena oli hankkeen vertais-/kokemusasiantuntijatoiminnan eli savuttomuuskoutsien toiminnan arviointi. Arviointi toteutettiin kyselyiden sekä kahdessa sairaanhoitopiirissä tehdyn fokusryhmähaastattelun avulla. Hankkeen tavoitteena oli käynnistää yhteistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa ja tältä osin tavoite täyttyi. Savuttomuuskoutseja koulutettiin kaikissa sairaanhoitopiireissä. Sairaanhoitopiireissä on myös perustettu savuttomuuskoutsien vetämiä vertaistukiryhmiä tupakoinnin lopettamiseen. Fokusryhmähaastattelut tuottivat arvokasta lisätietoa projektista ja ovat apuna mahdollisissa jatkohankkeissa.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

http://www.filha.fi/fi/hankkeet/mielenterveys-ja-paihdeongelmista-karsivien-tupakoinnin-lopettamisen-tukeminen-karkihanke

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!