Hankkeet

Merenkulkijoiden työkyvyttömyys ja kuolleisuus

2014
2015
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Merenkulkijoiden työkyvyttömyys ja kuolleisuus

Project Name

Mortality and disability retirement among Finnish seafarers

Alkamisvuosi

2014

Päättymisvuosi

2015

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Veijo Notkola ja Riikka Shemeikka

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Toimitusjohtaja Kari Välimäki (pj.), hallinto- ja viestintäpäällikkö Marina Paulaharju, aktuaari Kimmo Karppinen (MEK), prof. Veijo Notkola, tutkimusjohtaja Erja Poutiainen, erikoistutkija Riikka Shemeikka, tutkija Hanna Rinne, tutkija Aurora Saares (Kuntoutussäätiö)

Rahoittaja

Merimieseläkekassa

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa merenkulkijoiden työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä ja kuolleisuudesta. Tavoitteena on selvittää:1. Millainen on merenkulkijoiden kuolleisuuden taso verrattuna koko väestöön ja, soveltuvissa osin, verrattuna vastaavissa ammateissa maissa toimiviin palkansaajiin1.1. Millainen on merenkulkijoiden eri ammattiryhmien (päällystön, miehistön, muun henkilökunnan) kuolleisuuden taso?1.2. Mitkä ovat yleisimmät kuolinsyyt ja poikkeavatko ne koko väestöstä? 1.3. Miten kuolleisuus eroaa koko väestön ja vastaavassa ammatissa, esimerkiksi ravintolatyössä, maissa työskentelevien kuolleisuudesta?2. Kuinka yleisesti ja minkä ikäisinä merenkulkijat siirtyvät työkyvyttömyyseläkkeelle?2.1. Kuinka yleistä on merenkulkijoiden eri ammattiryhmien työkyvyttömyys eläkkeelle siirtyminen verrattuna muuhun väestöön ja vastaaviin ammattiryhmiin maissa?2.2. Missä iässä työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään?2.3. Mitkä ovat yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt merenkulkijoiden eri ammattiryhmissä?

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!