Hankkeet

Maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisy Helsingissä. Ammatillisen kuntoutuksen toimintamallin kehittämisprojekti

2012
2013
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisy Helsingissä. Ammatillisen kuntoutuksen toimintamallin kehittämisprojekti

Project Name

Prevention of social exclusion of immigrants in Helsinki. Development of vocational rehabilitation model

Alkamisvuosi

2012

Päättymisvuosi

2013

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Mika Ala-Kauhaluoma

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Avire-Kuntoutus Oy

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

RAY-AK, Avire-Kuntoutus Oy

Hankkeen tiivistelmä

Projektin yleisenä tavoitteena on kehittää olemassa olevia palvelurakenteita ja rahoitusmallia hyödyntäen toimintapa maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Projektin kohderyhmänä ovat TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina olevat 1) nuoret (alle 25-vuotiaat) maahanmuuttajat ja 2) kotoutumisvaiheen viimeisellä kolmanneksella olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistymiseen tai toimintakykyyn, terveyteen ja elämänhallintaan liittyvien tekijöiden selvittämistä ja kuntoutuspalvelutarpeen arviointia.

Hankkeen tulokset

Vaikka maahanmuuttajien työllistymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä tiedetäänkin jo melko paljon, uusia keinoja toimintamallien kehittämiseen, palveluprosessien toimeenpanoon ja vakiinnuttamiseen tarvitaan. Myös ammatillisen kuntoutuksen palveluja tulisi kehittää aiempaa tiiviimmäksi osaksi työllistymisen tuen kokonaisuutta. Aiemmista tutkimus- ja kehittämishankkeista kootun tiedon pohjalta hahmoteltiin eri hallintosektoreiden välinen kumppanuusmalli, jossa kuntoutusluotsaus tai palveluohjaus käynnistää ja lopettaa asiakkaan kuntoutuspalveluprosessin ja toimii samalla myös eri toimijoiden välisenä koordinoivana tekijänä. Tavoitteena tulee olla todellisen yhteistyön esteiden karsiminen ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen, jotta kumppanuusmallista saadaan myös pysyvä osa organisaatioiden sisäistä toimintaa. Kumppanuusmalli on työkalu, jota käytetään pohjana yhteisen prosessin kuvaamisessa ja kirjaamisessa sekä vastuiden määrittämisessä ja joka rahoituspohjaltaan hyödyntää olemassa olevia palvelurakenteita ja rahoitusmalleja.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!