Hankkeet

Liike jatkuu - tieto tukee (LIITO). Yhteishanke erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi

2018
2020
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Liike jatkuu - tieto tukee (LIITO). Yhteishanke erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi

Project Name

Alkamisvuosi

2018

Päättymisvuosi

2020

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

(Julia Anttilainen)

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry ja Helsingin kaupungin Liikuntapalvelut, Suomen NMKY:n liitto, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ESLU

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Helsingin kaupunki

Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteena on saada erityisen tuen tarpeessa olevia (esim. ADHD, autismin kirjo, oppimisvaikeudet) lapsia ja nuoria rohkeammin harrastusten pariin ja jatkamaan siinä tarvitsemansa tuen turvin. Hanke tarjoaa koulutusten avulla ohjaajille ja valmentajille tietoa, tukea ja konkreettisia välineitä lasten ja nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen. LIITO-hanke tarjoaa henkilökohtaista tukea sekä valmentajalle että lapsille jalkautumalla käytännön harrastustilanteisiin.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

https://liikejatkuu.fi/

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!