Hankkeet

Kuntoutuksen kohdentuminen Suomessa 2000-luvun alussa

2006
2012
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kuntoutuksen kohdentuminen Suomessa 2000-luvun alussa

Project Name

Equity in the allocation of rehabilitation services in Finland

Alkamisvuosi

2006

Päättymisvuosi

2012

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Veijo Notkola

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kansaneläkelaitos (Kela)

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on kuntoutuksen kohdentumisen ja kohdentumisen tasa-arvoisuuden selvittäminen sosiodemografisten ja sosioekonomisten tekijöiden, työmarkkina-aseman ja työhön liittyvien tekijöiden sekä alueellisten tekijöiden mukaan eri kuntoutuksen lakiperuste- ja sairausryhmissä 5–64-vuotiaassa väestössä.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!