Hankkeet

Kuntouttavan työn uudistajat

2017
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kuntouttavan työn uudistajat

Project Name

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Olli Laasanen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

KUVE, pk-seudun TE-toimistot sekä valikoidut järjestöt, yhteistyöryhmät ja yritykset

Ohjausryhmän jäsenet

Soile Kuitunen, Riikka Shemeikka

Rahoittaja

STEA

Hankkeen tiivistelmä

1. Luoda tutkittuun tietoon perustuva yksi tai useampi kustannustehokas malli, jonka avulla pitkäaikaistyöttömät työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Mallia voidaan hyödyntää laajasti eri järjestöissä.2. Muotoilla yhdessä asiakkaiden kanssa sellaista uutta työtä, jonka avulla he voivat itsensä työllistämällä hankkia ainakin osan toimeentulostaan. Uutta työtä luodaan erityisesti järjestöihin ja yrityksiin, mutta myös kotitalouksiin.3. Rakentaa uusia työllistymistä ja työssä pysymistä tukevia malleja asiakkaiden ja heitä työllistävien työnantajien välille. Mallit myös vahvistavat asiakkaiden työllistymistä edistäviä tietoteknisiä valmiuksia.4. Tunnistaa palvelumuotoilun avulla nykyistä paremmin pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia, ja jakaa tämä ymmärrys järjestöjen kanssa.5. Tunnistaa piilotyöpaikkoja ja muotoilla uusia, osaksi tai kokonaan työllistäviä työn tekemisen muotoja, sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

https://kuntoutussaatio.fi/kutu/

Tulokset

Julkaisut

Olli Laasanen, Leena Boltar, Anna-Kaisa Liimatainen, Sonja Forssén: Kuntouttavan työn uudistajat (KUTU) -hankkeen loppuraportti. Työselosteita 58, Kuntoutussäätiö 2019.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!