Hankkeet

Kuntien kiintiöpakolaisten vastaanoton edellytykset, mahdollisuudet ja haasteet

2013
2013
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kuntien kiintiöpakolaisten vastaanoton edellytykset, mahdollisuudet ja haasteet

Project Name

Alkamisvuosi

2013

Päättymisvuosi

2013

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

TEM, EU:n Pakolaisrahasto

Hankkeen tiivistelmä

Kiristyneeseen kiintiöpakolaisten kuntapaikkatilanteeseen vastaamiseksi on käynnistetty työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima HAAPA-hanke (2010–2014), jonka tavoitteena on kehittää haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista sekä tukea kuntien vastaanotto- ja kotouttamistyötä. Hankkeessa edistetään haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittumista sekä heidän tarvitsemiensa sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluiden järjestämistä ja kehittämistä kunnissa. Hankkeessa koulutetaan kuntien henkilöstöä kohtaamaan haavoittuvassa asemassa olevia pakolaisryhmiä sekä pyritään vaikuttamaan paikalliseen asenneilmapiiriin niin, että hätätapausten ja haavoittuvien kiintiöpakolaisryhmien kuntiin sijoittaminen nopeutuisi ja helpottuisi. Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntoutussäätiöltä tilaaman selvityksen tehtävänä on tutkia haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten kuntaan sijoittumisen ja kotouttamisen prosessia sekä esittää ehdotuksia sen kehittämiseksi. Selvityksen kohteena ovat kiintiöpakolaisten ja hätätapausten vastaanotto ja heitä koskeva ennakkotieto; kuntien pakolaispalveluiden organisointi ja koordinointi - eritoten asumispalvelut, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut, mielenterveys-, trauma- ja terapiapalvelut sekä vammaispalvelut; kuntien pakolaispalveluihin liittyvä yhteistyö; kuntien työntekijöiden osaaminen ja sen lisääminen; sekä esimerkit hyvistä käytännöistä ja onnistumisista.

Hankkeen tulokset

Selvityksen kehittämisehdotusten mukaan kuntien kiintiöpakolaisten vastaanottamista varten saamaa tietoa on lisättävä. Kuntien ja niiden henkilöstön on sisäistettävä, että kotouttamistyö on kokonaisvaltaista, kaikille hallintokunnille kuluvaa työtä. Kotouttamisen osaamiskeskuksen on tarpeen tuottaa yleistä pakolaisten vastaanottamiseen ja kotoutumiseen liittyvää tietoutta. Lisäksi sen on tarpeen panostaa mielenterveyspalveluihin, joita ei ole riittävästi huomioitu kiintiöpakolaisten palveluita järjestettäessä.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!