Hankkeet

Kolmannen sektorin työntekijöiden kuntoutustarve, työolot ja työssä jaksaminen

2016
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kolmannen sektorin työntekijöiden kuntoutustarve, työolot ja työssä jaksaminen

Project Name

Alkamisvuosi

Päättymisvuosi

2016

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Riikka Shemeikka

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Hankkeen tiivistelmä

Kuntoutussäätiön toteuttaman tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lähemmin kolmannen sektorin työntekijöiden työoloja ja työ- toimintakykyä erityisesti kuntoutustarpeen arvioimisen näkökulmasta. Lisäksi selvitetään kolmannen sektorin työntekijöiden kuntoutukseen osallistumista verrattuna muihin sektoreihin.

Hankkeen tulokset

  • Kolmas sektori erottui muista sektoreista korkeaa autonomiaa työssään nauttivien suurella osuudella (39 %) ja työn sisältöä palkan sijaan painottavien suurella osuudella (78 %). Kolmannella sektorilla jatkuvasta kiusaamisesta raportoi myös keskimääräistä useampi (13 %). Kolmannella sektorilla oli myös hieman enemmän määräaikaisia työsuhteita (20 %) ja niitä, jotka kokivat työnsä erittäin vaihtelevaksi (46 %) kuin muilla sektoreilla yhteensä.
  • Sektorikohtaisessa tarkastelussa selvisi, että autonomia oli suurta kolmannen sektorin lisäksi yliopistoissa ja korkeakouluissa. Työn sisältöä palkkaa tärkeämpänä painotettiin julkisella sektorilla ja yliopistoissa sekä korkeakouluissa. Vastaavasti määräaikaiset sopimukset ja työn kokeminen erittäin vaihtelevaksi oli kolmannen sektorin lisäksi yleisiä julkisella sektorilla ja yliopistoissa sekä korkeakouluissa.
  • Tyydyttämätöntä koettua kuntoutustarvetta, eli henkilö koki tarvitsevansa kuntoutusta, muttei ollut osallistunut kuntoutukseen 12 viime kuukauden aikana, ilmeni 16 prosentilla, mikä oli korkeahko osuus, kun tilannetta tarkasteltiin sektoreittain. Lähimmäksi kolmannen sektorin tyydyttämätöntä kuntoutustarvetta asettui yksityinen sektori 15 prosentilla. Korkein tyydyttämätön tarve oli kuntatyöntekijöillä, joista lähes 19 prosenttia raportoi tyydyttämättömästä tarpeesta, mutta ero oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan yksityiseen sektoriin ja yliopistoissa tai korkeakouluissa työskenteleviin.
  • Lähes kaikissa tarkasteluissa yksityisen sektorin vastaukset erottuivat selkeästi muista sektoreista. Kolmannen sektorin tulokset olivat usein samansuuntaisia julkisen sektorin ja yliopistojen sekä korkeakoulujen kanssa.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!