Hankkeet

Kokonaisvaltaista tukea yksilölle – ESR-Equal -ohjelman kansallisen teematyön vaihe I

2003
2005
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kokonaisvaltaista tukea yksilölle – ESR-Equal -ohjelman kansallisen teematyön vaihe I

Project Name

Comprehensive support for the individual – National Thematic Work in CIP Equal (Phase I)

Alkamisvuosi

2003

Päättymisvuosi

2005

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Härkäpää

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

ESR-Equal -ohjelman toimenpidekokonaisuuden 5.1.1. kehittämiskumppanuudet

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Equal-yhteisöaloiteohjelma, kansallinen teematyö toimenpidekokonaisuudessa 5.1.1.

Hankkeen tiivistelmä

Teematyön yleisenä tavoitteena oli kerätä ja levittää tietoa ja kokemuksia hyviksi toimintatavoiksi osoittautuneista työllistymisen tukitoimista. Tavoitteena oli tuottaa käytännönläheistä tietoa työllistymisen tukitoimien tuloksellisesta toteuttamisesta. Tavoitteena oli tarjota hankkeille tiedon tuottamisen foorumeita, koota hankkeiden kokemuksia, lisätä hankkeiden välistä vuorovaikutusta sekä tarjota mahdollisuus hankkeiden väliseen benchmarkingiin.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!