Hankkeet

Kelan AVH-kuntoutus kuntoutujan arjen selviytymisessä ja sairauden vaikutusten hallinnassa

2016
2018
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Kelan AVH-kuntoutus kuntoutujan arjen selviytymisessä ja sairauden vaikutusten hallinnassa

Project Name

Stroke rehabilitation

Hankkeen tila

Päättynyt

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

2018

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Vastuuhenkilö

Erja Poutiainen

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Kelan palveluntuottajat ja henkilöasiakkaat

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia AVH-kuntoutuksessa tapahtuneilla muutoksilla on ollut kuntoutujan saamaan palveluun ja miten uusi palvelu toimii: miten ja miksi AVH-kuntoutuskurssit toimivat tilanteessa, jossa palvelun sisällöt, toimintatavat ja ehdot ovat muuttuneet. Tutkimusintressi kohdistuu neljään teemaan: kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja kohdentuminen, kuntoutujan läheisen osuus ja merkitys kuntoutuksessa, kuntoutuspalvelun toimivuus sekä kuntoutuksen vaikutukset kuntoutujan arjessa selviytymiseen.

Julkaisut

Julkaisut

Hautamäki L, Tuomenoksa A, Vuorento M, Hiekkala S, Poutiainen E. Laadullisten aineistojen yhteensovittaminen: kokemuksia AVH-kuntoutuksen tutkimuksesta. Teoksessa R. Seppänen-Järvelä (toim.). Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Helsinki, Kela, Työpapereita 144, 2018, ss. 20-30.Hautamäki, L, Vuorento, M, Tuomenoksa A, Hiekkala, S, Poutiainen E. Arjen toimintakykyä etsimässä. Kuntoutujien, läheisten ja ammattilaisten kokemuksia Kelan kohdennetuista AVH-kuntoutuskursseista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 25, 2021.

Keywords

stroke, medical rehabilitation, body-weight supported gait training, communication, intensive hand training, multi-aspect, transformation

Kotisivu

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!