Hankkeet

Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen kohderyhmille

2018
2020
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen kohderyhmille

Project Name

Web-based adaptation training for NGOs target groups

Alkamisvuosi

2018

Päättymisvuosi

2020

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Sinikka Hiekkala, Invalidiliitto

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Erja Poutiainen (Kuntoutussäätiö vastaa tutkimusosuudesta)

Yhteistyötahot

Päätoteuttajana Invalidiliitto, kehittämisessä mukana 10 sopeutumisvalmennusta toteuttavaa järjestöä.

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

STEA-C

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tutkia 10 järjestön yhteistoimintana toteuttamaa teemapohjaista etäsopeutumisvalmennusta asiakaskohderyhmillään. Verkkokursseja toteuttavat Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Syöpäjärjestöt ja Suomen Sydänliitto. Kuntoutussäätiön toteuttamassa tutkimusosuudessa selvitetään hankkeessa toteutetun sopeutumisvalmennuksen toimivuutta ja vaikutuksia kurssille osallistuneiden sekä kurssiohjaajien ja muiden kurssille osallistuneiden ammattilaisten ja vertaisohjaajien näkökulmasta. Keskeisenä kysymyksenä on selvittää, toteutuuko sopeutumisvalmennuksessa etäyhteyden välityksellä toteutettuna sopeutumisvalmennuksen keskeiset elementit, joita ovat asiakaslähtöisyys ja joustavuus, kokonaisvaltaisuus ja monialaisuus, voimaantuminen, moniammatillisuus ja monimuotoinen asiantuntijuus sekä vertaisuus ja vertaistuki (Hely Streng (toim.) 2014: Sopeutumisvalmennus. Suomalaisen kuntoutuksen oivallus).

Hankkeen tulokset

Tutkimukseen osallistui 44 henkilöä, heistä valtaosa (89 %) oli naisia. Osallistujat olivat iältään keskimäärin 47-vuotiaita. Osallistujat arvioivat kurssin lopussa (kesto noin 2 kk) hyvinvointinsa (koettu fyysinen terveys ja mielenterveys, ahdistuneisuus, masentuneisuus, hallinnan tunne, itsetunto ja terveyteen liittyvä valtaistuminen) tilastollisesti merkitsevästi paremmaksi kuin kurssin alussa. Koetulla ryhmäkoherenssilla ei ollut yhteyttä muutoksiin. GAS-menetelmällä kurssin alussa asetetut tavoitteet toteutuivat keskimäärin tavoitetasoisesti. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että teemapohjaisella etäsopeutumisvalmennuksella voidaan mahdollisesti tukea henkilökohtaisten kurssitavoitteiden saavuttamista ja koettua hyvinvointia. Jatkossa tarvitaan suuremmilla osallistujamäärillä tehtyjä, kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia vaikutusten todentamiseksi.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

https://etasope.fi/

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!