Hankkeet

Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen kohderyhmille

2018
2020
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen kohderyhmille

Project Name

Web-based adaptation training for NGOs target groups

Alkamisvuosi

2018

Päättymisvuosi

2020

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Sinikka Hiekkala, Invalidiliitto

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Erja Poutiainen (Kuntoutussäätiö vastaa tutkimusosuudesta)

Yhteistyötahot

Päätoteuttajana Invalidiliitto, kehittämisessä mukana 10 sopeutumisvalmennusta toteuttavaa järjestöä.

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

STEA-C

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tutkia 10 järjestön yhteistoimintana toteuttamaa teemapohjaista etäsopeutumisvalmennusta asiakaskohderyhmillään. Verkkokursseja toteuttavat Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Syöpäjärjestöt ja Suomen Sydänliitto. Kuntoutussäätiön toteuttamassa tutkimusosuudessa selvitetään hankkeessa toteutetun sopeutumisvalmennuksen toimivuutta ja vaikutuksia kurssille osallistuneiden sekä kurssiohjaajien ja muiden kurssille osallistuneiden ammattilaisten ja vertaisohjaajien näkökulmasta. Keskeisenä kysymyksenä on selvittää, toteutuuko sopeutumisvalmennuksessa etäyhteyden välityksellä toteutettuna sopeutumisvalmennuksen keskeiset elementit, joita ovat asiakaslähtöisyys ja joustavuus, kokonaisvaltaisuus ja monialaisuus, voimaantuminen, moniammatillisuus ja monimuotoinen asiantuntijuus sekä vertaisuus ja vertaistuki (Hely Streng (toim.) 2014: Sopeutumisvalmennus. Suomalaisen kuntoutuksen oivallus).

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

https://etasope.fi/

Tulokset

Julkaisut

Pietilä P, Salakka I, Anttila H, Hiekkala S, Poutiainen E. Etäsopeutumisvalmennuksella myönteisiä vaikutuksia koettuun hyvinvointiin -alustavia tuloksia Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen kohderyhmille -hankkeesta. Abstrakti. Kuntoutuksen tutkimusseminaari, Kuntoutus työelämän käännekohdassa. 18.3.2021Pietilä P, Salakka I, Anttila H, Hiekkala S, Poutiainen E. Web-based adaptation training has a positive influence on subjective well-being – Preliminary results. Abstract. 16th Virtual Congress of European Forum for Research in Rehabilitation 23-25.9.2021, Ljubljana, Slovenia. (virtual conference)Pietilä P, Salakka I, Anttila H, Hiekkala S, Poutiainen E. Teemapohjainen etäsopeutumisvalmennus voi tukea koettua hyvinvointia. Abstrakti. Terveyspsykologian päivät virtuaalikonferenssi 4-5.11.2021.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!