Hankkeet

Eri työllistymismuotojen merkitys selviytymisen, elämänhallinnan ja elämisen laadun kannalta

2001
2003
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Eri työllistymismuotojen merkitys selviytymisen, elämänhallinnan ja elämisen laadun kannalta

Project Name

The role of different employment models for coping, control and quality f life

Alkamisvuosi

2001

Päättymisvuosi

2003

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Härkäpää

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Lontoon yliopiston King's Collegen tutkijaryhmä

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Raha-automaattiyhdistys (RAY)

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia ja merkityksiä työllistymisellä on työllistyjän sosiaalisen selviytymisen, koetun elämänhallinnan ja -laadun sekä koetun ja havaitun sosiaalisen integraation kannalta. Tarkasteltavina oli kolme toisistaan poikkeavaa työllistymismuotoa, ns. tuettu työllistyminen (supported employment), klubitalojen siirtymätyö sekä sosiaalisissa yrityksissä tai työkeskuksessa tehtävä työ. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaiseksi eri tavoilla käynnistyvä työura muodostuu ja miten pitkäkestoinen työ ensimmäisessä työpaikassa on. Kolmea eri työllistymismuotoa tarkasteltiin tutkimuksessa rinnakkain siten, että vertailtiin sekä kuntoutumis- ja työllistymisprosessien etenemistä että työllistyjien omia kokemuksia.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!