Hankkeet

Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa. Kentän kartoittaminen ja yhtenäisten toimintaperiaatteiden kehittäminen

2018
2019
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa. Kentän kartoittaminen ja yhtenäisten toimintaperiaatteiden kehittäminen

Project Name

Alkamisvuosi

2018

Päättymisvuosi

2019

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Lotta Hautamäki

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Useita alan yhdistyksiä

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeessa tartutaan tarpeeseen koota alalle yhtenäisiä toimintaperiaatteita. Hankkeessa ensinnäkin kartoitetaan kotimaisen kentän toimintaa ja selvitetään missä erilaisissa konteksteissa, maatiloista laitoksiin, eläinavusteisia menetelmiä käytetään ja miten niitä käytetään. Toiseksi hankkeessa kehitetään yhdessä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden laatukäsikirja, jossa kootaan alan toimintaperiaatteet ja hyvät käytännöt sekä kuvataan eettisesti kestävän, turvallisen, laadukkaan ja tehokkaan eläinavusteisen toiminnan periaatteet. Lisäksi hankkeessa kokeillaan, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää yhteiskehittämistyön sekä tiedon keräämisen ja implementoinnin apuna hankkeen kaikissa vaiheissa.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa julkaistuun käsikirjaan on koottu alan eettiset periaatteet, laatukriteerit sekä turvallisuusasiakirjat ja -suunnitelmat. Kuntoutussäätiön tutkijat kokosivat käsikirjan yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Käsikirjan tärkein tehtävä on kuvata eläinavusteisen toiminnan eettisiä toimintatapoja ja ohjata toimijoita pohtimaan, millainen on hyvä eläinavusteinen interventio omassa työssä ja toimintaympäristössä.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!