Hankkeet

Eläinavusteinen terapia - kartoittava kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus

2017
2017
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Eläinavusteinen terapia - kartoittava kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus

Project Name

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi

2017

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Lotta Hautamäki

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kela

Hankkeen tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa eläinavusteisen kuntoutuksen toteutumisesta, toimivuudesta sekä sen vaikutuksista ja hyödyistä kuntoutujan kannalta. Eläinavusteisen terapian toimivuuden tutkimukseen perustuva selvittäminen on tärkeää, kun näiden kuntoutusmuotojen asemaa suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä pohditaan. Monipuolisen tutkimustiedon kartoittamisen ja toimijoiden haastattelujen avulla pystytään tuottamaan tietoa, joka auttaa tekemään valintoja sopivista eläinavusteisista kuntoutusmenetelmistä sekä kohdentamaan jatkotutkimukseen ja kuntoutukseen käytettävät resurssit tehokkaammin.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Hautamäki, L; Ramadan, F; Ranta, P; Haapala, E; Suomela-Markkanen, T. 2018. Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa. Kela, Työpapereita 140/2018, http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018070631430

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!