Hankkeet

COOPER – opetushenkilöstön ja opiskelijahuollon yhteistyön kehittäminen

2005
2007
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

COOPER – opetushenkilöstön ja opiskelijahuollon yhteistyön kehittäminen

Project Name

Developing the cooperation between the teachers and the student welfare staff

Alkamisvuosi

2005

Päättymisvuosi

2007

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Louna Hakala

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Järvenpään ammattiopisto, Järvenpään kaupungin sivistystoimi, Invalidien Järvenpään koulutuskeskus, Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä (KEUDA)

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), opetushallitus

Hankkeen tiivistelmä

Projektin tarkoituksena oli ehkäistä koulutuksesta syrjäytymistä ja tukea opiskelijoiden ammatillisten opintojen sujumista. Tavoitteena oli opetus- ja opiskelijahuollon henkilöstölle järjestettävän koulutuksen keinoin lisätä taito-tietotasoa opiskelijoiden tukitarpeiden huomioon ottamiseksi sekä tarvittavien jatkotoimien toteuttamiseksi. Kehitettiin yhteistyötä ja tiedon siirtokäytäntöjä opiskelijoiden hakeutuessa peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen. Osallistuttiin paikalliseen verkostoyhteistyöhön nuorten tukipalveluja kehitettäessä. Järvenpään ammattiopistossa kehitettiin opetus- ja opiskelijahuollon henkilöstön toimintakäytäntöjä ja työmenetelmiä tavoitteena opintojen pitkittymisen ehkäisy ja valmistuminen määräajassa.

Hankkeen tulokset

Projekti tuotti malleja oppilaitosten opettajien ja oppilas/opiskelijahuoltohenkilöstön kouluttamiseksi opiskelijoiden tukitoimiin sekä esimerkkejä opintojen sujumista tukevista toimintakäytännöistä ja keinoista. Koulutukseen osallistuvissa oppilaitoksissa henkilöstön taito-tieto ymmärtää erilaisten opiskelijoiden tarpeita ja tukea heitä opinnoissa kasvoi. Näin opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien odotetaan paranevan. Lisäksi tuotettiin selvitys ammatillisen oppilaitoksen tuloluokkien opiskelijoiden opiskeluvalmiuksista ja oppimisvaikeuksista.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!