Hankkeet

Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 2001–2014: kuormittavien ammattien tunnistaminen sekä tapaustutkimus merenkulkijat

2016
2017
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 2001–2014: kuormittavien ammattien tunnistaminen sekä tapaustutkimus merenkulkijat

Project Name

Occupational differences in mortality and transitions to disability pension 2001-2014: identifying straining occupations and a case study on seafarers

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi

2017

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Riikka Shemeikka

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Eläketurvakeskus (ETK), Merimieseläkekassa

Ohjausryhmän jäsenet

hallinto- ja viestintäpäällikkö Marina Paulaharju, ylilääkäri Mikael Ojala (MEK), erikoistutkija Mikko Laaksonen (ETK) prof. Veijo Notkola, tutkimuksesta vastaava johtaja Riikka Shemeikka, tutkija Hanna Rinne (Kuntoutussäätiö)

Rahoittaja

Työsuojelurahasto (TSR)

Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteena on selvittää ammattiryhmittäisiä eroja kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä Suomessa 2001–2014 sekä tunnistaa erityisen kuormittavia ammatteja. Lisäksi tutkitaan kuolleisuutta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä merenkulkualan ammateissa.Tutkimuskysymykset•Millaisia ovat palkansaajien ammattiryhmittäiset kuolleisuuserot kuolemansyittäin Suomessa 2001–2014?•Millaisia ovat ammattiryhmittäiset erot työkyvyttömyyden alkavuudessa työkyvyttömyysdiagnoosin mukaan vuosina 2001–2014?•Missä ammateissa kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on yleistä?•Missä määrin sosiodemografiset ja sosioekonomiset tekijät sekä ammatista valikoituminen ovat yhteydessä korkeaan kuolleisuuteen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen näissä ammateissa?•Millainen on merenkulkijoiden kuolleisuuden ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen taso eri merenkulkualan ammateissa ja alustyypeillä ja miten merenkulkijat eroavat vastaavassa ammatissa maissa työskentelevistä?

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

https://kuntoutussaatio.fi/tutkimus-ja-kokeilut/hankkeet/kuoma/

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!