Hankkeet

Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

2010
2011
Meneillään
Päättynyt

Hankkeen sisältö

Selite

Sisältö

Hankkeen nimi

Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Project Name

Alkamisvuosi

2010

Päättymisvuosi

2011

Hankkeen päätoteuttaja-
organisaatio

Toteuttaja-
organisaatiot

Koko hankkeen vastuuhenkilö

Veijo Notkola

Vastuuhenkilö
Kuntoutussäätiössä

Yhteistyötahot

Ohjausryhmän jäsenet

Rahoittaja

Kansaneläkelaitos (Kela)

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia kehittää ammatilliseen kuntoutukseen sellainen asiakaskohtainen tietojen yhteiskäytön malli, jonka avulla voidaan edistää kuntoutuksen oikea-aikaisuutta, sujuvoittaa asiakasprosesseja ja tiedonkulkua, sekä parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa kartoitettiin ammatillisen kuntoutuksen ja siihen läheisesti liittyvien eri toimijoiden sähköisten tietojärjestelmien toimivuutta sekä eri toimijoiden välistä tiedonkulkua, yhteistyötä ja niiden kehittämistarpeita. Myös tietojen sähköisen yhteiskäytön kansainvälisiä malleja kartoitettiin. Selvitystyössä arvioitiin mahdollisesti kehitettävän tietojen sähköisen yhteiskäytön tarvetta, hyötyjä ja haittoja sekä sisällöllisiä vaatimuksia. Hankkeessa selvitettiin myös asiakkaan oikeuksiin ja tietosuojaan liittyviä näkökulmia.

Hankkeen tiivistelmä

Kotisivu

Tulokset

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!