Uutiset

Työvalmennusta digitaitoja tukemalla

Julkaistu
5.2.2024

Työvalmennuksella kohti työelämää

Kuntoutussäätiön Askeleet töihin (NÄTY) -hanke oli kolmen vuoden (2021–2023) mittainen työttömyyden vähentämiseen keinoja etsivä hanke. Hankkeen tarjoamiin yksilöllisiin työvalmennuspalveluihin osallistui noin 200 asiakasta. Hankkeen toiminta oli menestyksekästä, sillä osallistujista puolelle löytyi jatkopolku työelämään, opiskeluihin tai muihin kuin TE-palveluihin valmennuksen aikana. Hankkeen kahden valmentajan ja digitaitovalmentajan käyttämistä menetelmistä ja tuloksista Kuntoutussäätiö on julkaissut uuden raportin tämän vuoden alussa: ”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin hankkeen loppuraportti (2021–2023).

Hanke toteutettiin Uudenmaan TE-palvelujen Taidon Polun työllisyyspoliittisella rahoituksella. Valitettavasti tätä vuodesta 2012 ollutta työllisyyspoliittista rahoitusta ei enää ole jatkossa haettavissa, koska rahoitusta ei ole säädettyyn uuteen 1.1.2025 voimaan tulevaan työvoimapalvelujen järjestämisestä annettuun lakiin. Taidon Polun hankkeiden toimijat ovat vuosien varrella tarjonneet tukeaan pitkäaikaistyöttömille ja muille, joille työnhaku on syystä tai toisesta haasteellisempaa. Askeleet töihin -hankkeen palvelut olivat suunnattu erityisesti yli 50-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille tai sen uhan alaisille.

Hankkeen antamaa yksilöllistä valmennusta kuvaa seuraava asiakaspalaute:

”Pitkittynyt työttömyys on henkisesti raskasta ja on iso riski, että jää yksin polkemaan paikallaan. Olen iloinen, että hakeuduin työvalmennukseen. Työnhakuni äärelle pysähdyttiin ja valmentajat laittoivat oman persoonansa peliin. Sain paljon uusia ideoita ja tsemppausta jaksaa parantaa työnhakutaitojani, -asiakirjojani ja -kanaviani. Kiitos!”

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin hankkeen loppuraportti (2021-2023), on saatavana pdf-muodossa tästä linkistä. Loppuraporttiin on koottu hyväksi koettuja toimintatapoja, kokemuksia ja havaintoja, joista tehtiin pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edellytysten parantamiseksi. Näiden käytäntöjen toivomme juurtuvan käyttöön työvalmennuksessa laajemminkin.

Työvalmennuksessa hyväksi koettuja toimintamalleja

Hankkeessa huomattiin, että valmennustyötä voi kehittää monella tavoin. Askeleet töihin -hankkeen tavoitteet olivat auttaa tekemällä yhdessä asiakkaiden kanssa asioita, esimerkiksi työnhakuun liittyvät asiakirjat ja hakemukset tehtiin yhdessä, ei puolesta. Näin taidot olisivat myöhemminkin käytettävissä opitun kautta.

Hyvä alkukartoitus oli osa osaamisen tunnistamista ja laajensi asiakkaiden mahdollisuuksia etsiä töitä myös uusilta aloilta. Tätä tuki myös valmentajien parityöskentely, jolloin asiakkaalle oli tarjolla enemmän vaihtoehtoja ja valmennus jatkui keskeytyksettä.

Osalla asiakkaista digitaalisten välineiden käytössä oli pieniä päivityksen tarpeita, tai oppia tarvittiin sähköisissä ympäristöissä toimimisessa. Hankkeen tavoitteeksi tulikin ehkäistä digitaalisten taitojen puutteesta johtuvaa syrjäytymisen riskiä. Valmennuksissa käytetty tapa tehdä osa valmennuksista etänä Teamsin kautta tukee myös työelämän taitoja. Asiakkaille oli tarjolla myös digitaitovalmentajan lyhyet kurssit, joita oli alkeistasosta perustaitojen päivittämiseen. Asiakkailla oli myös mahdollisuus suorittaa osaamismerkkejä, joita voi hyödyntää digitaitojen osaamisen todistamiseen.  

Asiakkaat tulivat hyvin erilaisista taustoista koulutustaustoiltaan ja työhistorioiltaan. Osalle asiakkaista tärkeintä oli henkinen tuki ja keskustelut, osalle asiakkaista se oli työnhakuvelvollisuuden täyttämisen kannalta erityisen tärkeä.

Osa valmennuksista toteutettiin jalkautuen asiakkaan lähialueelle. Näin toimittiin esimerkiksi silloin, jos asiakas ei taloudellista tai terveydellisistä syistä pystynyt osallistumaan Kuntoutussäätiön toimitiloissa tai digitaalisten laitteiden ja taitojen puutteen takia etänä. Tämä työ koettiin erittäin merkitykselliseksi, sillä se mahdollisti myös syrjäytymisriskissä olevien osallisuuden ja kiinnittymisen takaisin yhteiskuntaan niinä tarvittavina työntekijöinä.  

Hankkeeseen osallistui paljon eteviä, päteviä ja osaavia työnhakijoita. He olivat yli 50-vuotiaita ja kokivat, että työnhaussa on paljon ikäsyrjintää. Syrjintää tapahtuu rekrytointivaiheessa ja usein koettiin, että erityisesti henkilöstöpalveluyrityksissä tätä tapahtui.  Hankkeessa pohdittiin myös muita haasteita ja niiden ratkaisuja, osaamista lähdetiin parantamaan lyhyillä koulutuksilla, terveydellisissä haasteissa etsittiin vaihtoehtoisia työtehtäviä ja terveysselvityksien kautta kuntoutukseen hakeutumista.  

Lue lisää Askeleet töihin -hankkeen kokemuksista

Lisätietoja

Marja-Liisa Schiess
Puh. 044 781 3135
marja-liisa.schiess@kuntotussaatio.fi
Askeleet töihin -hankkeen hankevastaava, Kuntoutuspalveluyksikön esihenkilö

Schiess Marja-Liisa

Sosionomi (AMK), työkykykoordinaattori, työvalmentaja (eat.)

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!