Blogi

Yhdessä kulkien yksilöllisillä poluilla

Julkaistu
14.12.2023

Askeleet töihin -hanke (2021-2023) on auttanut pian kolmen vuoden ajan TE-palveluiden ja kuntakokeilun asiakkaitaan kohti yksilöllisesti räätälöityjä jatkopolkuja. Hankkeen asiakkaita ovat olleet työttömät työnhakijat, joilla työttömyys uhkaa edelleen pitkittyä tai ovat yli 50-vuotiaita. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda tehokkaita ja konkreettisia työllistymispolkuja ja samalla vahvistaa työnhakijan oman osaamisen tunnistamista. Hankkeen kautta on voinut saada tukea myös koulutukseen hakeutumiseen tai muuhun työllistymistä edistävään toimintaan. Jokaisen polku on erilainen.

Reitti kohti uudelleen työllistymistä voi tuntua loputtomalta, jos matkaa on taittanut tähän asti yksin. Askeleet töihin -hankkeen tarkoituksena onkin ollut mahdollistaa työvalmennuksen kautta matkakumppani vaikeakulkuisillekin poluille.    

Työvalmentajat Päivi Häikiö ja Marja-Liisa Schiess ovat tukeneet Askeleet töihin -hankkeen toimintavuosien aikana noin 200 työnhakijaa löytämään oman näköisen työ- tai koulutusvaihtoehdon. Suurin osa hankkeen asiakkaista on ollut yli 50-vuotiata ja pohjakoulutukseltaan toisen asteen tutkinnon suorittaneita tai korkeasti koulutettuja. Asiakkaita on kuitenkin ollut monenlaisia. Eräs työnhakija oli 34-vuotias Tiina.

Askeleet töihin -hankkeen anonyymi asiakaspalaute: "Pitkittynyt työttömyys on henkisesti raskasta ja on iso riski, että jää yksin polkemaan paikallaan. Olen iloinen, että hakeuduin työvalmennukseen. Työnhakuni äärelle pysähdyttiin ja valmentajat laittoivat oman persoonansa peliin. Sain paljon uusia ideoita ja tsemppausta jaksaa parantaa työnhakutaitojani, -asiakirjojani ja -kanaviani. Kiitos!"

Motivaatio kasvoi henkilökohtaisen tuen avulla

Ennen työttömyysaikaansa Tiina oli työskennellyt koulunkäynninavustajana. Hänellä oli kokemusta myös ravintola-alalta ja eläintenkouluttajan työtehtävistä. Työmarkkinoille paluuta vaikeuttivat etenkin terveydelliset haasteet sekä koulutuksesta saatavan muodollisen sertifikaatin puuttuminen. Tiina kuvailee työllistymisprosessin haasteeksi myös turhaututumista ja motivaatiopulaa, jotka korostuivat yksin puurtaessa.  

Tiina ei ole kokemustensa kanssa yksin. Askeleet töihin -hankkeen osallistujien yleisimpiä työllistymisen haasteita ovat olleet juuri terveydelliset rajoitteet, muodollisen sertifikaatin puuttuminen, heikot digitaidot sekä työmarkkinoiden ikäsyrjintä. Hankkeessa haasteisiin on tartuttu yksilöllisellä työvalmennuksella, sillä jokainen asiakas tarvitsee ja ansaitsee erilaista tukea. Henkilökohtainen työskentelyote on saanut osallistujilta kiitosta muun muassa henkisestä tuesta, tiedon jakamisesta sekä yhdessä tekemisestä. Yksilöllinen työvalmennus on mahdollistanut myös osallistujille hallinnan tunteen koko palveluprosessin ajan. Hankkeeseen osallistuminen on perustunut alusta asti vapaaehtoisuuteen ja työvalmennuksen suunnittelussa on otettu huomioon osallistujan toiveet ja tavoitteet.  

“Konkreettisen avun ja ohjauksen lisäksi minua auttoi erityisesti kannustus. Tykkäsin siitä, miten minulle esiteltiin erilaisia työmahdollisuuksia ilman että minua olisi painostettu hakemaan niitä.“

Askeleet töihin -hankkeen työvalmennuksessa näitä toiveita ja tavoitteita kirkastettiin muun muassa vahvuuksia kartoittamalla. Tiina tuo esille, että työnhaku vahvuuksien pohjalta tuntui todella mielekkäältä. Hän uskoo, että myös työnhakuasiakirjojen kunnostaminen yhdessä työvalmentajan kanssa mahdollisti osaksi hänen työllistymisensä.  

 

Askeleet töihin -hankkeen anonyymi asiakaspalaute: "Minut otettiin yksilönä vastaan. Sain paljon vihjeitä, mihin yksittäisiin firmoihin juuri minä voisin lähettää hakemuksen sekä sähköpostiosoitteita, mistä voin katsella minulle sopivia työpaikkoja ja lähettää esim. avoimen hakemuksen. Tämä oli mukava hanke, jossa ei pakotettu tekemään vaan annettiin hyviä neuvoja, miten voisin tehdä. Voin aina tarvittaessa Teams-tapaamisien välissä soittaa tai lähettää sähköpostia ja kysellä, miten tämä ja tämä olisi hyvä tehdä ja sain aina vastauksen. Sain tuntea, etten ole yksin tämän työnhakuni kanssa. Digi-kursseilla sain päivittää tietojani ja opin myös paljon uutta."

Toiveita tulevaisuuden palvelukentälle

Vaikka Askeleet töihin -hanke tuleekin päätökseensä, Tiina toivoo, että siitä jäisi elämään palvelukentälle työnhakijoiden henkilökohtaisen kohtaamisen ja motivaation tukemisen käytänteet. Pitkäaikaistyöttömyyden kierrettä on vaikea katkaista yksin. Tiina myös painottaa, että hänen näkemyksensä mukaan työvalmennuspalveluita olisi tärkeää saada jo työttömyyden varhaisessa vaiheessa.  

Askeleet töihin -hankkeen työvalmentajat ovat samaa mieltä hänen kanssaan. Henkilökohtainen tuki on avainasemassa työvalmennuspalveluissa, koska työ- ja koulutuspolut ovat aina yksilöllisiä. Hankkeen toiminta onkin perustunut koko kolmen vuoden ajan räätälöityihin yksilötyövalmennuksiin, joissa on hyödynnetty ratkaisukeskeistä työotetta.

”Kuntoutussäätiön säännölliset tapaamiset, joita ei kuitenkaan ollut liian usein tuntui mukavalta ja kannustavalta. Liian tiheät tapaamiset voi ahdistaa ja liian pitkä väli voi vaikuttaa lannistavasti.”  

Tiina neuvoo muille, jotka pohtivat työvalmennuspalveluita, että omia mielenkiinnonkohteita ja vahvuuksia kannattaa kartoittaa yhdessä työvalmentajan kanssa. Keskustelun kautta voi saada uusia näkökulmia ja löytää alavaihtoehtoja, joita ei olisi itse osannut ajatellakaan.  

Työvalmennuspalveluun on tarpeen mukaan kuulunut myös sosiaaliohjausta, joka on mahdollistanut osallistujalle oikea-aikaisen palvelun löytämisen. Hankkeessa on haluttu kohdata osallistujat kokonaisuutena – elämän eri osa-alueet huomioiden.

Päivi Häikiö, Sosionomi (AMK), työvalmentaja (eat.)

Anni Hausen, Kuntouttavan työtoiminnan kehitysvastaava, Sosionomi (AMK)

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!