Blogi

“Täytyy olla vaan rohkeutta ja halua, siitä se lähtee.”

Julkaistu
15.2.2023

Askeleet töihin -hanke auttaa TE-palveluiden ja kuntakokeilun työttömiä työnhakijoita, joilla työttömyys uhkaa edelleen pitkittyä tai ovat yli 50-vuotiaita. Hankkeen tavoitteena on luoda tehokkaita ja konkreettisia työllistymispolkuja ja samalla vahvistaa työnhakijan oman osaamisen tunnistamista. Hankkeen kautta voi etsiä tukea myös koulutukseen hakeutumiseen tai muuhun työllistymistä edistävään toimintaan.

Askeleet töihin -hankkeen työvalmennus tarjoaa moninaisia palveluja kuten työvalmentajan tapaamiset, digitaitovalmentajan kurssit sekä yhteisiä infotilaisuuksia ja vertaisryhmätoimintaa.

Useimmat asiakkaat ohjautuvat palvelun pariin työnvälityspalveluiden kautta; näin ohjautui myös 60-vuotias Jorma. Jorma oli ajanut pääkaupunkiseudulla usean vuoden ajan linja-autoa ennen työttömyyden alkamista. TE-asiantuntija kertoi Jormalle Askeleet töihin -hankkeen työvalmennuksesta, josta hänen olisi mahdollista saada konkreettista tukea työllistymisen esteiden selättämiseen. Käsitteenä työvalmennus oli Jormalle uusi, mutta hän päätti kokeilla tarjottua tukea uteliain mielin.– Ei ollu mitään tietoa mitä tää pitää sisällään. Mua kiinnosti millä tavalla pystyttäis jeesaamaan sitä, että saisin mahdollisimman pikaisesti töitä.

Alkukartoituksessa Jorman kanssa luotiin yhdessä työvalmennussuunnitelma: digitaitojen kehittäminen Arjen digitaito -kurssilla, työnhakuasiakirjojen rakentaminen ja työmahdollisuuksien kartoittaminen. Samalla tarkasteltiin myös Jorman haaveita tulevaa työtä kohtaan sekä kertynyttä osaamista eri elämän osa-alueilta.

Keskusteluista nousi esille Jorman kipinä liikenneopettajan työhön. Siinä hän voisi hyödyntää myös harrastuneisuuden kautta kertynyttä osaamistaan. Jorma kertoi, että oli ajanut yli 30 vuotta moottoripyörällä ja oikeastaan melkein kaikkia nelipyöräisiä laitteita. Työvalmentajan kanssa lähdettiin tutustumaan liikenneopettajan ammattipätevyyksiin ja luotiin askeleet haavetta kohti.– Olin jo miettinyt sitä jo jokusen kerran, että olis kiinnostavaa, mut jotenkin tietysti ajatteli sitä nyt rupee olemaan jo ikää vähä turhan paljon. Ja onko varaa lähteä opiskelee. Mut nyt kaikki on järjestynyt siihen malliin, että ei paremmin asiat vois olla. Tää ois vaan pitänyt tehdä paljo paljon aikaisemmin.

Työvalmennustapaamisissa tutustuttiin liikenneopettajan erikoisammattitutkintoa tarjoaviin oppilaitoksiin sekä koulutuksen sisältöön ja kustannuksiin. Koulutuksen toteutuksesta Askeleet töihin -hankkeen työvalmentaja oli yhteydessä myös sopivimpaan koulutuksen järjestäjään; Jorma päätti lähteä uudelleen kouluttautumaan ja kirjoitti koulutushakemuksen yhdessä työvalmentajan kanssa. Samanaikaisesti työvalmennuksessa pureuduttiin kysymykseen, kuinka opiskella mahdollisimman taloudellisesti.

Jormalle luotiin työvalmennussuunnitelma, joka sisälsi digitaitojen kehittämistä Arjen digitaito -kurssilla, työnhakuasiakirjojen rakentamisen ja työmahdollisuuksien kartoittamista. Samalla kartoitettiin myös hänen haaveitaan tulevaa työtä kohtaan.

Vihreää valoa opinnoille

Työvalmennuksessa keskusteltiin Jorman kanssa oppisopimuskoulutuksesta, ja sen tuomasta taloudellisesta turvasta. Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen tapa uudelleen kouluttautua. Oppisopimusopiskelija kouluttautuu työtä tehden, palkallisena työntekijänä ja samalla kerryttää työkokemusta alalta. Oppisopimuspaikkaa lähdettiin alustavasti kartoittamaan autokoulua tarjoavista organisaatioista.Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon osatutkintotodistuksella Jorma pystyisi myös hakemaan Traficomilta henkilö- ja mopoauto-opetuksen liikenneopettajalupaa. Osatutkintodistuksen voi saada noin 3–6 kuukauden päästä koulutuksen aloittamisesta. Työvalmennuksessa laajennettiin oppisopimuspaikan hakeminen koskemaan palkallista harjoittelua.

Työvalmennuksessa Jormaa ohjeistettiin olemaan TE-asiantuntijaansa yhteydessä omaehtoisesta opiskelusta. TE-palveluiden asiakkaana on mahdollista toteuttaa omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella, jos TE-asiantuntija arvioi henkilön täyttävän siihen vaadittavat kriteerit. Päätoimista opiskelua voidaan tukea kahden vuoden ajan. Ratkaisu opintojen tukemisesta tulee pääsääntöisesti saada TE-palveluista ennen opintojen aloittamista.– Ilman muuta toi, että pääsee työttömyyskorvauksella opiskelemaan, on iso asia. Sit siinä on se itse koulutus, kun on tietyn määrän pisteitä saanut ja antanut ensimmäisen näytön noin puolen vuoden päästä niin saa harjoittelijan palkkaa. Elikkä se on 80 prosenttia opettajan palkasta. Se on jo semmoinen aika hyvä tukiverkko!

Työvalmennus päättyi Jorman kannalta onnekkaasti joka sektorilla: TE-asiantuntija näytti hänelle vihreää valoa omaehtoiselle opiskelulle ja koulutuspaikan hän vastaanotti yhdessä palkallisen harjoittelupaikan kanssa. Jorma kertoi, että on saanut tukea jokaisessa vaiheessa Askeleet töihin -hankkeen työvalmentajilta. Näin ollen prosessi ei tuntunut hänestä raskaalta.

– Siis mulla tuntuu et nyt mulla on onnistunut kaikki niin helposti kuin olla ja osaa. Mää oon oikeesti kun puulla päähän lyöty! Itse on vähä hölmö, kun ei oikein tiedä mistä, mitä ja miten pitäisi täyttää. Niin siitä iso kiitos, että ootte siinä auttanut.

Uudelleen kouluttautuminen ei katso ikää

Jorma kertoi, että haluaisi rohkaista kaikkia, jotka suunnittelevat alanvaihtoa uudelleen kouluttautumisen kautta. Aikuisopiskelijan vahvuudeksi Jorma toi esille asennoitumisen ja rohkeuden hypätä tuntemattomaan. Jorman mielestä eri ikäisten kanssa työskentelyä ei kannata myöskään pelätä, vaan ottaa se mieluummin uteliaisuudella vastaan.– Kyllä mää uskon, että vanhempana on helpompaa lähtee opiskelee - ihan oikeesti. Vaikka siellä on mitä suuremmalla todennäköisyydellä kaikki mua nuorempia. Voin sanoa ihan opettajista lähtienkin, mut ei mua haittaa ainakaan millään tapaan, päinvastoin. Jotenkin suuremmalla innolla opiskelee ja jos ei muuta niin näyttää et vanhakin vielä jaksaa.

Kouluun hakeutumisessa Jorma ei ole kokenut minkäänlaista ennakkoluuloja vaan ennemminkin positiivista kannustusta. Jorma kertoi, että hänestä tuntuu, että tänä päivänä työnantajat arvostavat ihmisiä, joilla on kertynyt monipuolista osaamista elämän eri sektoreilla. Oman uran uudelleen suuntautumisessa Jorma näkee tärkeimpänä tekijänä rohkeuden ja uskalluksen kysyä apua.– Täytyy olla vaan rohkeutta ja halua, siitä se lähtee.

Lue lisää Askeleet töihin hankkeesta: https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/askeleettoihin-hanke/

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/eri-tavat-opiskella/tyossa-oppiminen

Lue lisää omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella: https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/598f8e56-d437-4173-b1f7-2a5912f4510a/omaehtoinen-opiskelu-tyottomyysetuudella

Kirjoittajat:

Päivi Häikiö
Anni Hausen

Haastateltu:

Jorma

Kuvat:

Pexels

Hausen Anni

Kuntouttavan työtoiminnan kehitysvastaava, Sosionomi (AMK)

Hausen Anni
Kuntouttavan työtoiminnan kehitysvastaava, Sosionomi (AMK)

Tutkijablogi

Blogissa esitellään kuntoutus- ja hyvinvointialoihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!