Uutiset

Vaikuttamiskampanjamme #HyvinvoivaTulevaisuus oli menestys!

Julkaistu
16.1.2024

Kuntoutussäätiön #HyvinvoivaTulevaisuus -vaikuttamiskampanja tarjosi tiivistettyä tietoa työkyvyn, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden teemoista. Kampanjassa tuotetuilla tietopaketeilla tarjosimme yhteiskunnallisille vaikuttajille sekä tukittua tietoa että siihen perustuvia suoria toimenpide-ehdotuksia hyvinvoinnin edistämiseen.

#HyvinvoivaTulevaisuus -vaikuttamiskampanja alkoi 2.11. ja päättyi 14.12.2023.

Kaikkiin tietopaketteihin voi tutustua uutisen lopusta.

Uusin tutkittu tieto sekä järjestöjen asiantuntijuus mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Kampanjalla vahvistimme Kuntoutussäätiön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tavoitteenamme oli helpottaa uusimman tutkitun tiedon ja kolmannen sektorin asiantuntijuuden hyödyntämistä hyvinvointia edistävässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.  

Tuotimme tiiviitä tietopaketteja kahdeksasta eri teemasta. Tietopakettien kirjoittajina olivat Kuntoutussäätiön työkyvyn, toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden asiantuntijat ja niissä tuotiin esiin myös toimintamme osallistujien näkökulmia. Paketit sisältävät tietoa oppimisen tuesta työelämässä ja opinnoissa, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä työelämästä, osallisuuden lisäämisestä liikunnan avulla, maahanmuuton ja kotoutumisen tuesta, mielenterveyden tuesta työelämässä, laadukkaan tutkimus-, arviointi- ja selvitystyön merkityksestä, yhteisötaloudesta ja sosiaalisista innovaatioista sekä kestävän kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta.

Vaikuttaminen yhteiskunnallisiin päättäjiin  

Kampanjan kohderyhminä olivat muun muassa ministerit ja kansanedustajat erityisavustajineen ja avustajineen, puoluetoimistot, hyvinvointialueiden päättäjät, opetushallitus sekä keskeiset etujärjestöt. Tietopaketteja toimitettiin noin 1200 yhteiskunnalliselle vaikuttajalle ja asiantuntijalle sekä noin 200:lle median edustajalle. Tietopaketteja levitettiin myös Kuntoutussäätiön verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Järjestöille tietopaketteja levitetään laajemmin erityisesti alkuvuonna 2024.  

Kampanjan tuloksena vastauksia ministereiltä sekä toimittajien yhteydenottoja

Kampanja oli menestys, sillä se herätti kiinnostusta kohderyhmässä sekä muissa alan ammattilaisissa. Kampanjan lyhyen aikavälin tuloksina saimme muun muassa vastauksia ministereiltä, kansanedustajilta, avustajilta sekä muilta asiantuntijoilta, kutsun Uudenmaan TE-toimiston Täsmästi töihin -podcastiin sekä toimittajien yhteydenottoja. Kampanjan pidemmän aikavälin tavoitteena on, että tuoretta toiminta- ja työkyvyn ja osallisuuden tutkittua tietoa sekä kolmannen sektorin asiantuntijuutta hyödynnetään entistä enemmän. Jaamme mielellämme Kuntoutussäätiön osaamista ja asiantuntijuutta esimerkiksi puheenvuoroilla, kuulemisissa, työryhmissä sekä muussa yhteistyössä.  

Lisätään yhteistyötä ja tiedon jakamista

Kampanjan yksi tärkeä tavoite oli tuoda näkyväksi kolmannen sektorin toimijoiden asiantuntijuutta sekä korostaa yhteistyön merkitystä. Kuntoutussäätiö etsii jatkuvasti uusia keinoja tehdä tärkeää hyvinvoinnin edistämisen työtä entistä vaikuttavammin, ja siksi kannustamme ottamaan meihin yhteyttä kaikissa toimialamme asioissa.  

Teemme laajasti yhteistyötä esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeissa, vastaavissa vaikuttamisviestintäkampanjoissa ja muussa vaikuttamistyössä, tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä sekä eri verkostoissa. Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat sekä kolmannen että julkisen sektorin organisaatiot ja yritykset. Yhteistyön lisäksi meidät voi kutsua pitämään puheenvuoroja tai pyytää asiantuntijoiltamme haastatteluja. Me myös koulutamme, osallistumme työryhmiin, ja meiltä voi tilata sparrausta, selvityksiä, tutkimuksia sekä arviointeja.  

Tutustu tietopaketteihin

  1. Syrjäytymistä voidaan vähentää oppimisvaikeuksien tuella – julkaistu 7.11.
  2. Mahdollistetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä – julkaistu 9.11.  
  3. Osallisuuden edistäminen liikunnan avulla – julkaistu 14.11.  
  4. Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista – julkaistu 16.11.  
  5. Mielenterveyden tuki osana työkyvyn tukemista – julkaistu 23.11.  
  6. Laadukas tutkimus-, arviointi- ja selvitystyö tukee vaikuttavia toimenpiteitä ja palveluja – julkaistu 5.12.  
  7. Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä – julkaistu 12.12.
  8. Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta – julkaistu 14.12.

Ota yhteyttä!  

Jos haluat kysyä lisää tai tehdä kanssamme yhteistyötä, ota rohkeasti yhteyttä. Voimme ideoida uutta yhdessä tai voimme tarjota asiatuntemustamme jo olemassa oleviin toimintoihin.

Riikka Shemeikka
Toimitusjohtaja
Kuntoutussäätiö
riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi

Mika Ala-Kauhaluoma  
Yhteyspäällikkö, VTT
Kuntoutussäätiö
mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi

Kysy lisää kampanjasta

Maiju Nieminen
Viestinnän asiantuntija
Kuntoutussäätiö
maiju.nieminen@kuntoutussaatio.fi  

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!