Uutiset

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

Julkaistu
14.12.2023

#HyvinvoivaTulevaisuus -kampanjamme viimeinen tietopaketti on julkaistu. Kampanjan tavoite on ollut toimia tukena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa muun muassa hallitukselle, kansanedustajille ja muille poliittisesti aktiivisille henkilöille, hyvinvointialueiden päättäjille sekä työmarkkinajärjestöille. Kaikki kahdeksan tietopakettia löytyvät verkkosivuiltamme TKI-tiivistelmien julkaisuista, ja sivuillamme löytyy kattavasti muutakin ajankohtaista tietoa kuntoutuksesta sekä sen lähialoista.

Jaamme mielellämme työkyvyn, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden asiantuntemustamme. Meidät voi kutsua pitämään puheenvuoroja ja pyytää haastatteluja. Me myös koulutamme, osallistumme työryhmiin, teemme selvityksiä, tutkimusta ja arviointeja näistä aiheista. Meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

Viimeisessä tietopaketissa tarjoan teille tutkittua asiantuntijatietoa liittyen kestävään kansalaisyhteiskuntaan sekä toimenpide-ehdotuksia sen vahvistamiseen. Voitte lukea koosteen alta tai tutustua napakkaan tietopakettiin viestin liitteen PDF-tiedostosta.  

Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edellytys. Järjestöjen työlle, ja erityisesti järjestöillä olevalle tiedolle, on juuri nyt suuri kysyntä, kun hyvinvointialueiden perustaminen on mullistanut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. Tarvitaan eri toimijoiden vahvaa yhteistyötä ja palvelurakenteiden yhteistä suunnittelua. Järjestöt tuntevat kohderyhmänsä, tavoittavat heidät ja osaavat tukea heitä matalan kynnyksen toiminnallaan. Järjestöt jakama tieto tukee päätöksentekoa, jossa eri kohderyhmien oikeudet ja ääni tulee kuulluksi.

Toimenpide-ehdotukset kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen

  • Varmistetaan kansalaisyhteiskunnan toiminnan edellytykset turvaamalla suunnitelmallinen rahoitus ja järjestöjen tekemän varainhankinnan ketteryys. Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Järjestöt tuntevat ja tavoittavat kohderyhmänsä, ja pystyvät tarjoamaan heille matalan kynnyksen toimintaa sekä tukea. Vastaavaa tukea he eivät saa muualta.
  • On tärkeää jatkaa ja kehittää kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Järjestöt ja säätiöt ovat palveluntuottajina palveluissa, jotka täydentävät julkisen sektorin toimintaa. Järjestöjen tuottamissa palveluissa järjestöt hyödyntävät omaa erityisosaamistaan ja kohderyhmänsä tuntemusta. Uusissa sote-rakenteissa on mahdollisuus kehittää uudenlaista toimintaa ja yhteistyötä; tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää.
  • Varmistetaan julkisen sekä kolmannen sektorin yhteistyöllä ja palvelurakenteiden yhteisellä suunnittelulla, että järjestöjen tuottama kokemus- ja hyvinvointitieto saadaan osaksi hyvinvoinnin tietojohtamista. Järjestöt ovat kohderyhmänsä tai jäsenistönsä tarpeiden sekä toimivien tukimuotojen vahvoja asiantuntijoita.
  • Vahvistetaan ja tuetaan järjestöjen arviointi- ja vaikutusosaamista. Tällä saadaan kehitettyä ja kohdennettua järjestötoimintaa, josta osallistujat ja asiakkaat hyötyvät eniten. Tämä tukee myös esimerkiksi valtakunnallisten rahoitusten saamista alueille, joissa järjestöt toimivat ja teemoihin, joissa järjestöt ovat ensisijaisen tärkeitä kumppaneita.
  • Asiantuntijuutta on tärkeä hyödyntää myös järjestöjen kesken. Tämä onnistuu rahoittamalla ja luomalla mahdollisuuksia jakaa sekä hyödyntää erilaista osaamista. Esimerkiksi työllistymisen edistämisessä joillain järjestöillä on vankka asiantuntemus omasta kohderyhmästään ja toisilla järjestöillä työllistymisen tukikeinoista. Näitä molempia voidaan hyödyntää esimerkiksi työnjaolla yhteisissä toiminnoissa tai koulutuksella ja sparrauksella.

Lue lisää muutaman sivun tietopaketista (PDF). Kuntoutussäätiön tietopaketin sisältö pohjautuu asiantuntijoidemme kattavaan kokemukseen ja tietoon kolmannen sektorin toiminnasta.

Voit myös ottaa yhteyttä ja pyytää lisätietoa suoraan asiantuntijoiltamme.

Erna Alitalo
Rahoitus- ja TKI-päällikkö, VTM,
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija
Kuntoutussäätiö
erna.alitalo@kuntoutussaatio.fi

Riikka Shemeikka
Toimitusjohtaja, VTT, FM, dosentti
Kuntoutussäätiö
riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi  

---

#HyvinvoivaTulevaisuus -kampanja tarjoaa yhteiskunnallisille vaikuttajille tiivistettyä tietoa Kuntoutussäätiön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuloksista. Kuntoutussäätiön painopistealueita ovat toimintakyky, työkyky ja sosiaalinen osallisuus, ja päämääränä on edistää heikommassa asemassa olevien hyvinvointia.

Kampanjan aikana lähetämme tiiviit tietopaketit seuraavista aiheista:

---

Kuntoutussäätiö on työkyvyn, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden toimintamallien kehittäjä ja suunnannäyttäjä.  

Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme työ- ja toimintakyvyn sekä osallisuuden edistämisen malleja ja kuntoutusjärjestelmää. Innostamme yhteistyöhön asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita.

Tutustu Kuntoutussäätiöön osoitteessa www.kuntoutussaatio.fi

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!