Uutiset

Oppimisvaikeuksien tuki välttämätöntä opintojen ja työn sujumiselle

Julkaistu
7.11.2023

Syrjäytymistä voidaan vähentää oppimisvaikeuksien tuella – tutustu tietopakettiin

Kehityksellisiä oppimisvaikeuksia ja tarkkaavuusvaikeuksia esiintyy arviolta 15–20 prosentilla väestöstä. Yleisin oppimisvaikeus on lukivaikeus. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tarvittavan tuen saaminen on edelleen puutteellista. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen voi ennaltaehkäistä rinnakkaisongelmia ja tuen tarjoaminen on arvioitu kustannustehokkaaksi. Myös aikuiset hyötyvät tuesta sekä koulutuksessa että työelämässä.

Millä keinoilla voidaan vaikuttaa?

 • Oikea-aikaisen tuen tarjoaminen eri-ikäisille oppijoille vastaamaan koulutuksen ja työelämän kannalta tarvittavien taitojen oppimista.
 • Oppimisvaikeuksien kohdalla onnistunut alavalinta tukee koulutuksessa ja työelämässä pysymistä. Vahvuudet huomioiva uraohjaus voi tukea oikean alan löytymistä.
 • Digiapuvälineet ovat usein suureksi avuksi oppimisvaikeuksien yhteydessä. Näiden keinojen hyödyntämiseen tarvitaan kuitenkin apua ja ohjausta.
 • Nuorten ja aikuisten tuen muotojen kehittäminen lisää koulutukseen osallistumista, koulutuksen läpäisyä ja työelämään siirtymistä.
 • Oppimisvaikeuksista tarvitaan lisää tutkimustietoa. Erityisesti vaikuttavista tukitoimista toisen asteen ja korkea-asteen opinnoissa sekä työelämässä on puutteellisesti tietoa.

Lue lisää napakasta tietopaketista (PDF)
Kuntoutussäätiön tietopaketin sisältö pohjautuu asiantuntijoidemme kattavaan kokemukseen ja tietoon oppimisvaikeuksista sekä oppimisen tuen menetelmistä.

Voit myös ottaa yhteyttä ja pyytää lisätietoa suoraan asiantuntijoiltamme

Johanna Korkeamäki
erikoistutkija, VTT
johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi, p. 044 781 3127

Johanna Nukari
neuropsykologian erikoispsykologi, erikoistutkija, PsT
johanna.nukari@kuntoutussaatio.fi, p. 044 781 3109

Erja Poutiainen
johtava tutkija, kliinisen neuropsykologian dosentti, FT
erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi, p. 044 781 3156

#HyvinvoivaTulevaisuus -kampanja tarjoaa yhteiskunnallisille vaikuttajille tiivistettyä tietoa Kuntoutussäätiön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuloksista. Kuntoutussäätiön painopistealueina ovat toimintakyky, työkyky ja sosiaalinen osallisuus, ja päämääränä on edistää heikommassa asemassa olevien hyvinvointia.

Kampanjan aikana lähetämme tiiviit tietopaketit ovat seuraavista aiheista:

 • Tutkittua tietoa oppimisen vaikeuksista koulutuksessa ja työelämässä
 • Mahdollistetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä
 • Osallisuuden edistäminen liikunnan avulla
 • Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista
 • Mielenterveyden tuki osana työkyvyn tukemista
 • Kestävä kansalaisyhteiskunta
 • Vaikuttavuus ja arviointi
 • Yhteisötalous ja sosiaaliset innovaatiot

Kuntoutussäätiö on työkyvyn, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden toimintamallien kehittäjä ja suunnannäyttäjä.  

Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme työ- ja toimintakyvyn sekä osallisuuden edistämisen malleja ja kuntoutusjärjestelmää. Innostamme yhteistyöhön asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita.

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!