Uutiset

LIITO-hankkeen pilottivalmennuksissa mahtava joukko harrastustoiminnan ammattilaisia

Julkaistu
4.4.2019

Liike jatkuu - tieto tukee (LIITO) -hankkeen yhtenä tavoitteena on tarjota harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa ja työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi kokosimme ns. pilottiryhmän LIITO-valmennusten kehittämiseksi ja järjestimme kaksi valmennuskertaa 20.3. ja 3.4. Valmennuksissa kävi kahdeksantoista (18) osallistujaa yhdestätoista (11) eri organisaatiosta.Ensimmäisessä valmennuksessa painopiste oli LIITO-hankkeen tutuksi tekemisessä ja neuropsykologisten haasteiden näkymisessä liikuntaharrastuksessa. Toisella kerralla keskityttiin enemmän oppimisvaikeuksiin ja perheiden kokemiin haasteisiin harrastustoiminnassa. Valmennuksista kerättyjä palautteita ja arviointeja hyödynnetään niiden edelleen kehittämisessä.LIITO on Kuntoutussäätiön, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO) ja Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n yhteishanke, jonka keskeisimpänä tavoitteena on erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten (autismin kirjo, ADHD, asperger, oppimisvaikeudet) harrastamisen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä yleisesti tietoa neuropsykologisista erityispiirteistä, niiden vaikutuksista harrastamiseen ja yleisesti osallisuuteen sekä tehdä uudenlaista sektorirajat ylittävää yhteistyötä.Hanke on osa Helsingin kaupungin liikkumisohjelmaa ja Helsingin kaupunki toimii myös hankkeen rahoittajana. Lue lisää LIITO-hankkeen sivuilta www.liikejatkuu.fi.

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!