Uutiset

Kuntoutussäätiö kuultavana aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta

Julkaistu
11.4.2024

Kuntoutussäätiö oli sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana maaliskuussa hallituksen esityksestä aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamisesta.

Kuntoutussäätiö ei kannata aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamista kokonaan, vaan niiden kehittämistä vastaamaan paremmin koulutuksessa aliedustettujen ryhmien tarpeita. Aikuiskoulutustuki on ollut tärkeä rahoitusinstrumentti, joka on mahdollistanut kouluttautumista työuran aikana. Kuntoutussäätiö pitää mahdollisena, että aikuiskoulutustuen lakkauttaminen kaventaa aikuiskoulutusmahdollisuuksia.

Kuntoutussäätiö kiinnitti lausunnossaan myös huomiota siihen, että monet erityisopettajat ovat kouluttautuneet aikuiskoulutustuen turvin. Nämä täydennyskoulutusmahdollisuudet on tärkeä turvata myös jatkossa.

Kuntoutussäätiö pitää tärkeänä, että mahdollisten uusien rahoitusinstrumenttien kehittämisessä huomioidaan aikuisten erilaiset elämäntilanteet ja mahdolliset tuen ja ohjauksen tarpeet. Myös aikuiskoulutuksen ja sinne hakeutumisen tietopohjaa on tarpeen vahvistaa.

Lue Kuntoutussäätiön asiantuntijalausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf).

Asian käsittelytiedot HE 8/2024 vp

Lisätietoja

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!