Uutiset

Kuntoutussäätiö ei kannata aikuiskoulutustuen lakkauttamista

Julkaistu
25.1.2024

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa hallituksen esityksestä aikuiskoulutuen lakkautumiseksi 4.1.2024. Esityksessä ehdotetaan, että aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi lakkautetaan kokonaan.

Kuntoutussäätiö ei kannata näiden tukimuotojen lakkauttamista, vaan kannattaa aikuiskoulutustuen kehittämistä vastaamaan paremmin erityisesti matalasti koulutettujen aikuisten tarpeita. Aikuiskoulutustuen kehittäminen ja kohdentaminen yhdessä nykyistä vankempien ohjauspalveluiden kanssa vahvistaisivat aikuiskoulutusmahdollisuuksia erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tuleville aikuisille.

Aikuisopiskelun mahdollistaminen ja monipuoliset tuen muodot ovat tärkeitä monesta syystä. Esimerkiksi oppimisvaikeuksien yhteydessä opiskelu voi olla helpompaa aikuisena, kun taustalla on työkokemusta. Aikuiskoulutustuki mahdollistaa uudelleen kouluttautuminen erilaisten terveysongelmien näkökulmasta myös sellaisissa tilanteissa, joissa ammatillisen kuntoutuksen kriteerit eivät vielä täyty. Opiskelu työn ohessa voi olla vaativaa, etenkin erilaisten oppimisen vaikeuksien yhteydessä, jolloin on tärkeää mahdollistaa opintoihin keskittyminen myös päätoimisesti.

Kuntoutussäätiön lausunnossa nostetaan esille lain muuttamisen mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen kokonaan todennäköisesti kaventaisi aikuiskoulutusmahdollisuuksia, sillä aikuisille kouluttautumisen tukipalvelut ovat tällä hetkellä puutteellisia eikä opintotuki todennäköisesti samassa määrin kannusta aikuisia opintoihin.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf).

Lisätietoja

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!