Blogi

Uusi menetelmämme aikuisten oppimisen ja mielenterveyden ongelmien seulontaan osoittautunut toimivaksi

Julkaistu
14.6.2017

Nuorten aikuisten oppimisvaikeudet ja mielenterveyden ongelmat voivat pitkään jatkuvina syrjäyttää nuoren koulutuksesta ja työelämästä. Peruskoulun jälkeen oppimisvaikeuksien arviointia ja kuntoutusta on saatavilla niukasti, vaikka tuen tarve voi korostua työelämässä. Kuntoutuspäivillä 9.6.17 pohdittiin, kuinka tukea nuoria aikuisia em. ongelmissa. Tilaisuudessa esiteltiin uusi menetelmä, jonka toivotaan osaltaan helpottavan oppimisvaikeuksien ja mielenterveysongelmien tunnistamista ja puheeksiottoa.[caption id="attachment_6866" align="aligncenter" width="800"]

Mila Gustavsson-Lilius esittelee KOMO-seulaa Kuntoutuspäivillä 9.6.2017. Valokuva: Olli Laasanen[/caption]Kuntoutussäätiön NUTTU-hankkeessa kehitetty KOMO-kysely on samanaikaisesti sekä oppimisvaikeuksia että mielenterveysongelmia kartoittava seulontamenetelmä pääasiassa ammattilaisten käyttöön. Tavoitteena oli kehittää luotettava menetelmä, joka sisältää em. ongelmiin liittyviä kysymyksiä ja jonka avulla voidaan tunnistaa monenlaisia oppimisvaikeuksia (lukeminen, matematiikka, tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus, visuomotorinen toiminta). Lopullinen kysely sisältää 38 kysymystä, joista 15 koskee mielenterveyttä ja 23 oppimista ja tiedonkäsittelyä.Hankkeen kokemusten mukaan kysely helpottaa ongelmien tuomista keskusteluun ja nostaa esiin jatkoselvitystarpeita. Hankkeessa tarkempiin neuropsykologisiin tutkimuksiin KOMO-kyselyn ja haastattelun perusteella ohjautuneista nuorista aikuisista kaikilla todettiin kehityksellinen oppimisvaikeus, kuten lukivaikeus tai matematiikan erityisvaikeus. Yli 60 %:lla heistä vaikeus tunnistettiin ensimmäisen kerran tässä hankkeessa. Oppimisvaikeuksien vuoksi hankkeeseen osallistuneista valtaosa oli tarvinnut tukea kouluoppimisessa, mutta vain alle puolen vaikeuksia oli tutkittu tarkemmin ja alle 40 %:lla vaikeus oli aiemmin todettu. Yli puolella neuropsykologisen tutkimuksen perusteella oppimisvaikeuden omaavista oli taustalla hoitoa vaatineita mielenterveysongelmia.Käyttäjiltä saadun palautteen ja tilastollisten validointiselvitysten perusteella KOMO-seula näyttää olevan luotettava tunnistus- ja puheeksiottomenetelmä. Kyselyn perusteella ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöksiä kognitiivisen erityisvaikeuden tai psyykkisen häiriön esiintymisestä eli diagnoosin asettaminen vaatii itsearviointikyselyä syvällisempiä tutkimuksia.Syksyllä 2017 järjestetään koulutustilaisuuksia menetelmän käytöstä ja tähänastisista kokemuksista. 20.9.2017 järjestetään Kuntoutusakatemia, jonka teemana on nuorten ja aikuisten oppimisen ongelmat (Meeting Park, Forum, klo 13-16). Vuoden lopussa päättyvän NUTTU-hankkeen loppuseminaari järjestetään kutsuvieraille 29.11. klo 13-16. Seuraa ajankohtaisia tietoja hankkeen nettisivuilta.KOMO on kehitetty NUTTU – Nuoret tuella työelämään (2014–2017) -hankkeessa, jonka rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) osana Paikka auki – Nuoret työelämään -kehittämisohjelmaa.KOMO-kysely ohjeistuksineen löytyy tästä linkistä.

Kirjoittajat

TallennaTallennaTallennaTallenna

No items found.
No items found.

Tutkijablogi

Blogissa esitellään kuntoutus- ja hyvinvointialoihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!