Uutiset

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen kaksi ensimmäistä vuotta olivat onnistuneita

Julkaistu
20.12.2023

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO aloitti toimintansa vuonna 2021 Marinin hallituksen hyväksymän yhteiskunnallisten yritysten strategian pohjalta. Kuntoutussäätiö näkee osaamiskeskustoiminnan keskeisenä mahdollisuutena vahvistaa hyvinvointi- ja yhteisötaloutta Suomessa. Yhteiskunnalliset yritykset täydentävät perinteisten yritysten ja muiden sektorien toimijoiden toimintaa. Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä yhteiskunta tarvitsee näitä kaikkia.

Osaamiskeskuksen käynnistänyt hanke päättyy joulukuussa 2023, mutta toiminta jatkuu osana Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanketta vuoden 2027 loppuun. Kuntoutussäätiö jatkaa mukana osaamiskeskuksessa, johon on vuoden 2023 aikana liittynyt uusia organisaatioita. Osaamiskeskus jatkaa vuonna 2024 palveluitaan yrityksille, yhteisöille, yritysneuvojille, kouluttajille ja tutkijoille.

Tietoa sosiaalisista innovaatioista kerätty asiantuntijakirjoituksiin ja oppimateriaaleihin

Kuntoutussäätiö vastaa osaamiskeskuksessa sosiaalisten innovaatioiden edistämisestä yhteiskunnallisten yrittäjien parissa. Hankkeen aikana selkeytetään innovaatiotyön prosesseja, kuvataan rahoitusjärjestelmää ja kartoitetaan innovaation suojaamisen mahdollisuuksia. Yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisen innovaatiotoiminnan hankkeistamiseen ja partnerihakuun tarjottiin tukea kolmessa työpajassa ja hautomo-kiihdyttämö-toiminnan webinaareissa.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen tärkeänä tehtävänä on ollut vaikuttaa yhteiskunnallisten yritysten ja sosiaalisen innovaatiotoiminnan rahoitusmekanismeihin kokoamalla tietoa, kehittämistarpeita ja ratkaisumalleja. Tätä tukemaan on mm. laadittu kolme politiikkasuositusta.

Hankkeen aikana tietoa levitettiin asiantuntijakirjoituksissa, teemafoorumissa ja pyöreän pöydän keskusteluissa. Materiaalia on viety osaamiskeskuksen verkkosivuille, koulutuksiin, valmennuksiin ja hautomoihin sekä osaksi oppimateriaaleja. Sosiaalisten innovaatioiden laadusta, mittaamisesta ja skaalaamisesta tarvitaan edelleen lisätietoa, ja työ jatkuu koordinaatiohankkeessa?.

Yritystoiminnasta kiinnostuneet saivat tietoa ja verkostoja hautomoista ja kiihdyttämöistä

Kuntoutussäätiö koordinoi osaamiskeskuksessa tuotetun kiihdyttämöohjelman konseptin yhteiskunnallisten yritysten tarpeisiin. Konseptin ohessa tuotettiin Muutoksentekijän työkirja – Työkaluja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Työkirjaan on koottu 33 testattua ja innostavaa työkalua tukemaan yhteiskunnallista yrittäjää. Työkirja on suunnattu sekä yrittäjille tai sellaiseksi aikoville, hautomo- ja kiihdyttämötoimijoille että yritysneuvojille ja -kehittäjille. Työkirja julkaistaan myös englanninkielisenä, ja työn alla on työkirjan selainversio. Lisäksi osaamiskeskus julkaisee hautomo- ja kiihdyttämötoimijoille suunnatun oppaan Näin onnistut! Opas vaikuttavaan hautomo- ja kiihdyttämötoteutukseen. Työkirjasta voivat hyötyä myös muut kuin yhteiskunnalliset yritykset. Lue lisää Muutoksentekijän työkirjasta.

Yhteiskehittämisen ja oppimisen verkostoon koottiin korkeakouluja, alueellisia kehitysyhtiöitä, kaupunkien edustajia ja kuntoutusalan toimijoita. Verkostolle järjestettiin neljä työpajaa, joissa hautomo-kiihdyttämötoiminnan konseptia ja materiaaleja työstettiin. Työpajat järjestettiin keväällä 2022. Verkostolta pyydettiin myös kommentteja tuotettuihin materiaaleihin ja niitä jatkokehitettiin kommenttien perusteella.

"Osaamiskeskus järjesti neljä hautomopilottia yhteistyössä vakiintuneiden hautomo- ja kiihdyttämötoimijoiden kanssa. Piloteissa yhteiskunnallisen yrittäjyyden teemat integroitiin osaksi olemassa olevia toteutuksia. Pilotit oli suunnattu idea- ja alkuvaiheen yrittäjille. Lisäksi osaamiskeskus vieraili yhdessä kehittämisvaiheessa olevassa kiihdyttämössä. Yhteensä osaamiskeskus oli kouluttamassa 26 työpajassa syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Pilottien osallistujat kokivat, että heidän tietonsa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta nousivat huomattavasti työpajojen ansiosta. Yhdeksän kymmenestä osallistujasta suosittelisi osallistumista myös muille yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kiinnostuneille. Yhteistyökumppanit ovat kiinnostuneita säilyttämään yhteiskunnallisen yritystoiminnan teemoja ja työpajojen menetelmiä toteutuksiinsa jatkossakin.

Osaamiskeskus lanseerasi keväällä 2023 alustan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mentoreille. Mentoriverkostossa on tähän mennessä neljä mentoria, ja mentorit ovat saaneet jonkin verran yhteydenottoja alustan kautta. Tutustu mentoripalveluun.

Lisätietoja

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!