Uutiset

Oppimisen tuki tärkeä osa nuorten hyvinvointia – neurokehitykselliset vaikeudet huomioitava nuorten tuessa laaja-alaisesti

Julkaistu
9.2.2024

Lausunto: Oppimisen tuki tärkeä osa nuorten hyvinvointia – neurokehitykselliset vaikeudet huomioitava nuorten tuessa laaja-alaisesti

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelman luonnoksesta 26.1.2024.

Kuntoutussäätiö pitää hyvänä, että oppimisen tuki ja opiskelijoiden hyvinvointi on huomioitu ohjelmassa. Toisen asteen koulutuksen ohella näitä tekijöitä on tarpeen vahvistaa myös korkeakoulutuksessa, sillä tutkimusten mukaan moni korkeakouluopiskelija ei saa tarvitsemaansa tukea.  

Ohjelman tavoitteena on myös vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolisten nuorten määrää. Kuntoutussäätiö tuo lausunnossaan esille, että erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret tarvitsevat riittävän pitkäkestoisia, vahvoja ja asiantuntevia psykososiaalisen tuen muotoja, jotka tukevat kouluttautumista ja työllistymistä. NUOTTI-valmennus on havaittu tarpeelliseksi, ja sen jatkuvuus tulisi varmistaa.

Kuntoutussäätiö kiinnitti lausunnossaan huomiota myös neurokehityksellisten vaikeuksien laaja-alaiseen huomiointiin osana ohjelmaa. Muun neurokirjon ohella erilaiset oppimisvaikeudet on tärkeää huomioida Kelan järjestämässä kuntoutuksessa.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa kulloinenkin hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tavoitteensa sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Valtakunnallinen ohjelma kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjelman painopisteet kuitenkin kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseen.

Lue Kuntoutussäätiön lausunto kokonaisuudessaan tästä (pdf)

Lisätietoja

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!