Uutiset

Nuoren ammatilliseen kuntoutukseen esitetään muutoksia – Kuntoutussäätiö kuultavana sosiaali- ja terveysministeriössä

Julkaistu
13.6.2024

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 6.6.2024 kuulemisen järjestöille nuoren ammatillista kuntoutusta ja kuntoutusrahan ikärajoja koskevista muutoksista. Kuulemiseen osallistui Kuntoutussäätiön erikoistutkija Johanna Korkeamäki.

Hallituksen esityksen mukaan nuoren ammatillista kuntoutusta on edelleen mahdollista saada ilman lääketieteellistä lausuntoa kuntoutustarpeesta. Nykykäytännöstä poiketen nuoren ammatillisen kuntoutuksen aikana ei pääsääntöisesti olisi mahdollista saada kuntoutusrahaa. Myös kuntoutusrahaa koskeviin ikärajoihin esitetään muutoksia oppivelvollisuusiän nostamisen seurauksena.

Kuntoutussäätiö pitää hyvänä, että nuoren ammatillista kuntoutusta on edelleen mahdollista saada ilman diagnoosia. Erityisesti NUOTTI-valmennus on ollut suosittu ja nuoret itse ovat arvioineet sen tärkeäksi. Mahdollisuutta kuntoutusrahaan tulisi kuitenkin arvioida tilannekohtaisesti, sillä taloudellisella tilanteella on merkitystä kuntoutumisen näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausunnon voi jättää lausuntopalvelussa.

Kuntoutussäätiön uutinen: Eduskunnan kuntoutusverkosto: Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tarvitsevat matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta jatkossakin

Kuntoutussäätiön uutinen: Kuntoutussäätiö sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä kuntoutus- ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Lisätietoja

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!