Uutiset

Kuntoutusviikko lähestyy! – lähes jokainen tarvitsee kuntoutusta elämänsä aikana

Julkaistu
29.5.2024

Tänä vuonna Kuntoutusviikkoa vietetään 3.–9.6.2024. Kuntoutusviikko on viestintäkampanja, joka edistää kuntoutuksen arvostusta yhteiskunnassa. Viikon aikana kuntoutuksessa olleet, ammattilaiset ja asiantuntijat jakavat sosiaalisessa mediassa kokemuksia, tutkittua tietoa ja parannusehdotuksia, jotta kuntoutuspalveluita kehitettäisiin toimivammiksi ja vaikuttavammiksi.

Vaikuttava kuntoutus säästää rahaa

Kuntoutuksen vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että kuntoutujalle tarjotaan tarpeeksi varhain juuri hänelle sopivin kuntoutusmenetelmä, jotta kuntoutus tuottaa kuntoutujalle, hänen lähipiirilleen ja yhteiskunnalle hyötyä pitkällä aikavälillä. Kuntoutuksen vaikuttavuus korostuu entisestään, kun rajallisten varojen on riitettävä Suomen kestävyyden, kilpailukyvyn ja hyvinvointivaltion ylläpitoon ja yhdenvertaisiin palveluihin. Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää hyvin, mutta meillä on siitä huolimatta paljon kehitettävää. Kuntoutuksenkin ympäristö muuttuu jatkuvasti.

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi on huomannut, että kustannusvaikuttavuutta koskevaa tutkimusta ei juuri ole. Orpon hallituksen ohjelma Vahva ja välittävä Suomi taas korostaa juuri kokonaistaloudellisen hyödyn ja kustannusvaikuttavuuden merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Riikka Shemeikka korostaa: ”Vaikuttavuustietoa on olemassa, mutta vaikuttavuus täytyy nostaa paremmin esille. Tietoa täytyy paitsi tuottaa myös levittää. Terveystaloustieteelliseen ja kustannusvaikuttavuusnäkökulmaan pitäisi panostaa aiempaa enemmän.”

Kuntoutussäätiö tuottaa tällä hetkellä sekä arviointeja että tieteellisiä tutkimuksia. Näistä SROI-arviointimenetelmän (Social Return on Investment, investoinnin sosiaalinen tuotto) avulla tietyn toiminnan yhteiskunnalliset hyödyt voidaan todentaa rahamääräisenä.

Kuntoutus nostaa työllisyysastetta

Kuntoutuksen tarve ei koske vain tiettyjä ihmisryhmiä, vaan melkein jokainen tarvitsee jossain vaiheessa elämäänsä kuntoutuksellista tukea. Yksittäisen ihmisen työ- ja toimintakyvyn tuki tuottaa lisäarvoa koko yhteiskunnalle.

Kuntoutus on yksi keinoista saada mahdollisimman suuri osa työikäisestä väestöstä työn pariin. Työhön tai kuntoutukseen pääsy ei saa olla hankalaa, ja kuntoutuspolun täytyy rakentua yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden mukaan, jotta hän saa oman osaamisensa ja voimavaransa käyttöön. Erityisesti nuorten, ikääntyvien ja maahan muuttaneiden työpanos tarvitaan aiempaa tehokkaammin käyttöön.  

Tule mukaan Kuntoutusviikko-kampanjaan!

Voit jakaa omia kuntoutukseen liittyviä kokemuksiasi, huomioitasi ja kehitysideoitasi sosiaalisessa mediassa, omissa verkostoissasi, kahvipöydässä tai Kuntoutuspäivillä. Keskusteluun voi osallistua kuka tahansa, ja kuntoutujien, ammattilaisten sekä asiantuntijoiden näkökulmat ovat kaikki arvokkaita. Käytä sosiaalisessa mediassa asiasanaa #Kuntoutusviikko! Jaamme julkaisusi Kuntoutussäätiön kanaviin.

Kuntoutusviikkoa koordinoi Kuntoutusverkosto (KUVE), jonka jäsenjärjestöt jakavat vuosittain kampanjan aikana tutkittua tietoa ja kokemuksia kuntoutuksesta sosiaalisessa mediassa joka päivä. Kampanjaa on järjestetty vuodesta 2022.

Lisätietoa kampanjasta Kuntoutussäätiön sivuilla.

Yhteystiedot

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!