Uutiset

Kuntoutussäätiön vuosi 2023 oli onnistunut

Julkaistu
2.4.2024

Vuosi 2023 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut meille Kuntoutussäätiössä.

Veimme vahvasti eteenpäin kehittämisympäristövisiotamme sekä yleishyödyllisessä hanketoiminnassa että palvelutoiminnassa, ja siinä erityisesti koulutustoiminnassa. Tämä näkyi toiminnan synergiaetuina eli tiimien välisenä yhteistyönä, vahvisti henkilöstön osaamisen kokonaisvaltaista hyödyntämistä ja edisti henkilöstön urapolkuja.

Liikevaihto kääntyi kasvuun

Kuntoutussäätiön toiminnan liikevaihto kääntyi kasvuun ja saavutimme kasvutavoitteemme, viiden prosentin vuosikasvun. Tämä tukee säätiön kestävän kasvun tavoitteen toteutumista. Liikevaihtomme oli noin 3,2 miljoonaa euroa, eli emme aivan saavuttaneet liikevaihtotavoitettamme, joka oli 3,4 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 46 800 euroa.

Säätiön talouden avainluvut pysyivät vahvoina. Omavaraisuusasteemme pysyi erinomaisella tasolla, maksuvalmiutemme oli hyvä ja säätiömme on velaton.  

Yksiköiden yhteinen toiminta vahvistui ja oli kannattavaa

Kuntoutussäätiössä toimii tutkimus- ja kokeiluyksikkö (TKI) sekä kuntoutuspalvelujen yksikkö. Nämä yksiköt toimivat yhä vahvemmin yhdessä kehittämisympäristövision mukaisesti.

Yleishyödyllisen hanketoiminnan lisäksi jatkoimme TKI-yksikön palvelutoiminnan eli arvioinnin, koulutuksen ja psykologipalvelujen kehittämistä ja toteuttamista. Tuotamme palveluita niin ammattilaisille kuin työ- ja toimintakykyään parantaville asiakkaille. Perustimme toiminnan tukemiseksi koulutus- ja kustannusvaikuttavuustoiminnan päällikön tehtävän syksyllä 2023.

Lisätietoja koulutus- ja kustannusvaikuttavuustoiminnasta.

Kuntoutuspalveluissa jatkoimme kuntoutuksen ja toimintamallien uudistamiseen tähtäävää hanketoimintaa. Kuntoutuspalvelujen kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoitushakuja ja tarjousvalmisteluja tekemään, tukemaan ja koordinoimaan perustimme syksyllä 2023 rahoitus- ja TKI (RATKI) -toiminnon, jota johtaa rahoitus- ja TKI-päällikkö. Vuonna 2023 jätetyistä hankehakemuksista ja tarjouksista meni läpi noin 61 %.

Vaikuttamistyö vahvistui ja viestintä tavoitti yhä useampia

Vaikuttamisviestinnässä toteutimme kampanjan #HyvinvoivaTulevaisuus, jossa kokosimme asiantuntemukseemme perustuvat tietopaketit ja toimenpide-ehdotukset kahdeksasta yhteiskunnallisesti tärkeästä työ- ja toimintakykyyn sekä osallisuuteen liittyvästä teemasta. Tietopaketit lähetettiin 1 200 yhteiskunnalliselle päättäjälle ja vaikuttajalle sekä 200 median edustajalle. Vaikuttamistyömme jatkui muutenkin aktiivisena sekä lausuntojen laatimisessa, edunvalvontaryhmiin, toimikuntiin ja verkostoihin osallistumisessa, että edustuksissa eri yhteisöissä. Viestintämme oli aktiivista ja erityisesti some-viestinnän volyymi ja tavoittavuus kasvoi.

Lisätietoja #HyvinvoivaTulevaisuus-kampanjastamme.

Lisätietoja vaikuttamistyöstämme.

Kehitimme yhdessä työhyvinvointia ja valmistelimme uutta strategiaa

Henkilöstömme ja johtomme toteutti toimintaympäristö- ja tulevaisuusanalyysit, joita hyödynnetään valmisteilla olevassa uudessa strategiassa. Käynnistimme työhyvinvointikyselyyn ja muuhun henkilöstöltä tulleeseen palautteeseen perustuvan työhyvinvoinnin kehittämisen. Sairauspoissaolot nousivat, mutta pysyivät erinomaisella tasolla toimialaan verrattuna. Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja vaihtui, uusi toimitusjohtajamme nimitettiin tehtävään elokuussa.

Lisätietoja

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!