Uutiset

Kestävien elämäntapojen kasvatus ehkäisee ruokahävikin syntyä

Julkaistu
21.6.2021

Kouluruokailusta hävikiksi päätyy noin 18 %, mikä lisää merkittävästi kouluruokailun hiilijalanjälkeä. Ympäristöministeriön rahoittamassa kokeiluissa löydettiin uusia ratkaisuja koulujen hävikkiruokaongelmaan.

Hävikinseuranta osoittaa, että ilmastokasvatus vähentää kouluruokailun hävikin määrää

Kuntoutussäätiö ja Hämeenlinnan kaupungin toteuttama Hävitetään meidän koulun hävikki -kokeilu päättyi kesäkuussa 2021. Kokeilussa kehitettiin oppimateriaali, jonka avulla 4.–8.-luokkalaisia kannustettiin kestävämpiin elämäntapoihin kouluruokailun hiilijalanjälkeä pienentämällä. Lisäksi osana kokeilua Biovaaka Oy:n hävikkivaa’at ovat olleet toiminnassa kahdessa koulussa, joissa Palmia Oy tuottaa ruokapalveluita. Niistä kerätty data osoittaa, että puolen vuoden jälkeen hävikin määrä on kääntynyt laskuun. Jatkossa kokeilussa kehitetty oppimateriaali jää koulujen käyttöön, ja tavoitteena on entisestään pienentää kouluissa syntyvää hävikin määrää.

Hämeenlinnan kaupungin ilmastokoordinaattorin, Juuso Puurulan mukaan kokeilu osoitti, että kouluruokailun hävikin syntyä on mahdollista, ja sitä kannattaa, ehkäistä. Ruokahävikkikasvatus on myös luonteva osa kestävien elämäntapojen opetusta. Hävikin seurannan lisäksi hävikistä kannattaa keskustella oppilaiden kanssa sekä ottaa sitä mukaan opetukseen, jotta ymmärrys ruokahävikin vaikutuksista kasvaa.

”Kouluilta tullut viesti vahvistaa, että oppilaita kiinnostaa sekä ruokahävikki että ilmastonmuutos ja oppilaat haluavat olla osa ratkaisua. Ruokahävikin vähentäminen on ollut siten konkreettinen tapa vahvistaa lasten ja nuorten ilmastotoimijuutta Hämeenlinnassa”, kertoo Puurula.Palmia Oy:n mukaan ruokahävikin mittausta on tehty aikaisemmin manuaalisesti ja biovaaka on helpottanut keittiön hävikin mittaamista ja seurantaa. Kokeilussa lautashävikki on saatu näkyväksi päivittäin. Tarjoiluhävikkiä on seurattu eri ruokalajien osalta ja se on auttanut vähentämään hävikkiä.

Oppilaille uusia keinoja pienentää ruokahävikkiä

Kokeilun projektipäällikön, tutkija Tuuli Vilhusen mukaan, materiaalilla halutaan erityisesti lisätä oppilaiden osallisuutta ruokahävikin ehkäisemiseksi. Tavoitteena on, että materiaali vahvistaa oppilaiden ilmastotoimijuutta ja vähentää sitä kautta nuorilla hyvin yleistä ilmastoahdistusta. Materiaalissa on hyödynnetty pelillisyyttä ja tehtäviä, joissa keskitytään ruuan hiilijalanjäljen pienentämiseen koulussa ja kotona. Oppimateriaali on kehitetty yhteistyönä Kuntoutussäätiön ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa moniammatillisessa tiimissä. Yhteiskehittämiseen on osallistunut myös koulujen henkilökuntaa, oppilaita sekä ruokapalveluiden tuottaja Palmia Oy.”

Oppilaiden mielipiteiden kuuleminen oli meille erityisen tärkeää yhteiskehittämisessä. Oppitunneilta saatujen palautteiden mukaan 80 % oli saanut uusia keinoja ruokahävikin pienentämiseen oppimateriaalista ja 90 % kokee nyt voivansa vaikuttaa ilmastonmuutokseen”, kertoo Vilhunen.

Oppimateriaali on saatavissa sähköisenä kaikkien koulujen tai vastaavien tahojen hyödynnettäväksi Kuntoutussäätiön nettisivuilla tästä linkistä.

Kysy lisää

Tuuli Vilhunen
tuuli.vilhunen@kuntoutussaatio.fi
p.0447813101

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!