Uutiset

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan ulkoinen arviointi valmistui

Julkaistu
27.5.2021

Kuntoutussäätiön Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL ry) toimeksiannosta tekemä arviointitutkimus Verkosta virtaa -toiminnan tuloksellisuudesta on julkaistu. Arvioinnissa tarkasteltiin, miten Verkosta virtaa -toimintaan osallistuneet ikäihmiset ovat hyötyneet digituesta ja siihen liittyvästä ryhmätoiminnasta. Lisäksi tarkasteltiin koronapandemian vaikutusta toimintaan.

Toiminta kohentaa osallistujien digitaitoja ja hyvinvointia

– STEA:n keväällä 2020 vaatima tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys paljasti meille työntekijöille, että Verkosta virtaa -toiminta vaatii aiempaa tarkempaa arviointia, jotta voimme kehittää ja parantaa toimintaamme entisestään, kertoo EKL:n järjestösuunnittelija Juha Viitanen. Arviointi toteutettiin joulukuun 2020 ja toukokuun 2021 välisenä aikana, ja sen aineistona käytettiin pääosin Verkosta virtaa -toiminnan keräämää kyselyaineistoa. Kuntoutussäätiö toteutti lisäksi digiopastusta saaneille ikäihmisille kyselyn (N = 166) ja keräsi aineistoa myös työpajatyöskentelystä vapaaehtoisilta ja työntekijöitä. Kuntoutussäätiöstä arvioinnin toteutukseen osallistuivat projektipäällikkönä toiminut Tuuli Vilhunen, psykologitutkija Ilja Salakka ja erityisasiantuntija Henna Harju. – Ulkoinen arviointi osoittaa, että Verkosta virtaa -toiminta on lisännyt opastusta saaneiden digitaitoja, kuulumisen tunnetta digiyhteiskuntaan, lisännyt sosiaalista kanssakäymistä ja mielen hyvinvointia, arjen sujuvuutta sekä kokonaisuudessaan parantanut elämänlaatua. STEA-avusteinen toiminta, jossa osallisuus ja hyvinvointivaikutukset ovat tärkeitä toiminnan kulmakiviä, edistää näkemykseni mukaan hyvin ikäihmisten digitaitojen oppimista, sanoo tutkija Tuuli Vilhunen Kuntoutussäätiöstä.

Arviointi antoi arvokasta tietoa onnistumisista

Toiminnan tuloksellisuudesta kertoo myös Verkosta virtaa -toiminnan volyymi: vuonna 2019 toiminnassa annettiin digiopastusta noin 5500 kertaa. Myös koronavirusvuonna 2020 opastusta annettiin lähes 4000 kertaa, vaikka toiminnan kohderyhmä kuului koronaviruksen riskiryhmään. Toiminnassa kehitettiin uusia toimintamuotoja, kuten etäopastusta, ja toiminta onnistuttiin sopeuttamaan hyvin pandemiatilanteeseen. Kuntoutussäätiön toteuttaman kyselyn mukaan 87 % digiopastusta saaneista ikäihmisistä näkee koronapandemian lisänneen digitaitojen tarvetta. Verkosta virtaa -toiminta on onnistuneesti vastannut tähän tarpeeseen, kun se on tarjonnut digiopastusta myös koronapandemian aikana. Toiminnan mahdollistaa suuri joukko vapaaehtoisia vertaisopastajia (noin 250). Arviointiraportin keskeinen kehitysehdotus on työntekijöiden määrän kasvattaminen suhteessa vapaaehtoisten määrään, jotta toiminnan laatu pystytään varmistamaan myös tulevaisuudessa. – Arviointi antoi meille arvokasta tietoa siitä, miten Verkosta virtaa -toiminta on onnistunut tavoitteissaan ja toisaalta missä asioissa on parantamisen varaa. Kaiken kaikkiaan arviointi antoi meille työntekijöille entistä enemmän uskoa siihen, että Verkosta virtaa -toiminta on tarkoituksenmukaista ja arvioinnista saatuja oivalluksia hyödyntämällä toiminnasta saadaan vieläkin parempaa, toteaa Juha Viitanen. Tutustu arviointiraporttiin EKL:n verkkosivuilla. Tiesitkö, että Kuntoutussäätiön Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksesta voi tilata ulkoisia arviointeja ja muita räätälöityjä arviointipalveluita?

Lisätietoja

Tuuli Vilhunen
tutkija
044 781 3101
tuuli.vilhunen@kuntoutussaatio.fi

Juha Viitanen
järjestösuunnittelija,
Verkosta virtaa -toiminta, EKL ry
+358 50 408 3376
juha.viitanen@ekl.fi

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!