Uutiset

Arvioinnin osaamiskeskuksen vuosi 2022: tiedolla johtamisen ja kehittämisen kumppanina

Julkaistu
8.3.2023

Vuoden 2022 aikana Arvioinnin osaamiskeskus toteutti erilaisia arviointi-, selvitys-, sparraus- ja koulutustoimeksiantoja monille erilaisille organisaatioille. Pidimme myös avoimia arviointiin liittyviä koulutuksia ja teimme yhteistyötä monissa hankkeissa eri sektorien yhteistyökumppanien kanssa.

”Kehittämällä arviointiosaamista ja toteuttamalla laadukkaita arviointeja haluamme olla rakentamassa osallisuutta tukevaa yhteiskuntaa ja lisätä ihmisten hyvinvointia”, tiivistää arviointipäällikkö Erna Alitalo osaamiskeskuksen tavoitteen.

Yhteistyötä hankkeissa sekä tiedolla johtamisen tukea

Yhtenä osaamiskeskuksen keskeisenä osa-alueena on toimia arviointikumppanina erilaisissa hankkeissa ja palveluissa. Vuoden 2022 aikana osaamiskeskuksen asiantuntijat olivat mm. kehittämässä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten osallisuutta ja osallisuuden arviointia Munuais- ja maksaliiton johtamassa Lapset on tärkeitä -yhteiskehittämishankkeessa sekä toteuttamassa THL:n koordinoiman Tuetun työllistymisen IPS-kehittämishankeen alueellisten kokeilujen laatuarviointeja.

Tiedolla johtamisen merkitys palvelujen ja toimintojen kehittämisessä on lisännyt myös tarvetta arvioinnille ja tutkimukselle. Osaamiskeskus toteuttikin mm. yhteistyössä MDI Puplic Oy:n kanssa selvityksen Kainuun sosioekonomisista terveys- ja hyvinvointieroista Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle sekä koulutuksen Terveyden edistämisen määrärahan hanketoteuttajille THL:n tilaamana.

Sote-järjestöjen arvioinnin kehittämistä

Sote-järjestöjen arviointiin liittyvää osaamista vahvistettiin koulutuksilla ja erilaisilla arvioinnin ja kehittämisen palveluilla. Vuoden aikana mm. toteutettiin Mielen ry:lle Mukana-hankkeen ulkoinen arviointi ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Kanto-hankkeen kautta alueen järjestöille koulutusta vaikutusketjujen työstämisestä hankkeiden hakuvaiheessa. Myös Artsi-toiminta tuki pieniä sote-järjestöjä arvioinnin kehittämisessä. Lue lisää Artsista täältä.

Osaamiskeskus julkaisi kesäkuussa 2022 myös selvityksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) rahoitusta saavien järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY:n ja STEA:n seurannan kehityksestä. Selvityksen mukaan järjestöjen arviointiosaaminen on kasvanut merkittävästi. Toisaalta järjestöjen arviointivalmiudet vaihtelevat paljon ja on huomattava, että kyky toteuttaa tuloksellista toimintaa, kyky arvioida toimintaa ja kyky osoittaa tuloksellisuutta eivät ole samoja asioita. Pääset lukemaan raportin täältä.

Jos kiinnostuit yhteistyöstä, ota meihin yhteyttä. Katsotaan yhdessä, miten voisimme edistää teidän arviointiin ja kehittämistyöhönne liittyviä tarpeita.

Alitalo Erna

Rahoitus- ja TKI-päällikkö, VTM, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!