Uutiset

Arvioinnin kevät: koulutuksia, sparrausta ja keskustelua arvioinnista

Julkaistu
22.6.2022

Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa erityisesti järjestöjen arviointiosaamista, arviointitiedon hyödyntämistä sekä tukea järjestöjen toiminnan kehittämistä ja palveluiden laatua. Kevääseemme kuului niin koulutuksia, sparrausta, yhteishankkeita, hankehakuja kuin järjestöjen arviointia ja seurantaa käsittelevän selvityksen julkaisu. Syksyllä tarjoamme mm. uudelleen erittäin hyvää palautetta osallistujilta keränneen Vaikutusketjusta konkretiaan -etäkoulutuksen sekä uutuutena SROI-arviointia käsittelevän koulutuksen.

Selvitys järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehittymisestä

Kesäkuussa julkaisimme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) rahoitusta saavien järjestöjen arviointivalmiuksia sekä RAY:n ja STEA:n seurannan kehitystä käsittelevän selvityksen. Selvitykseen voit tutustua täällä (pdf).

Selvityksen mukaan järjestöjen arviointiosaaminen on kasvanut merkittävästi. Toisaalta järjestöjen arviointivalmiudet vaihtelevat paljon ja on huomattava, että kyky toteuttaa tuloksellista toimintaa, kyky arvioida toimintaa ja kyky osoittaa tuloksellisuutta eivät ole samoja asioita.

Rahoittajan vuosien mittaan muuttuneet seurannan kriteerit muokkaavat myös laajasti arvioinnin lisäksi järjestöjen toiminnan sisältöjä ja kohdentumista. Parhaimmillaan arviointi edistää toiminnan tuloksellisuutta ja järjestöjen työn tunnettuutta. On kuitenkin olemassa myös riski sille, että avustettu toiminta kohdentuu vain toimintoihin, joista tuloksellisuus saadaan parhaiten esiin tai rahoittajan määrittelemät seurantakriteerit heikentävät järjestöille perinteisesti uskottua autonomista asemaa.

Tarjoamme räätälöityjä koulutuksia

Yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun toteutimme kaksi luentoa osana Järjestötyön osaamiskärki -opintokokonaisuutta, joka oli tarjolla ylemmän AMK-tutkinnon (yhteisöpedagogia) valinnaisena opintona ja lisäksi avoimena AMK-opintona. Luennoilla pureuduttiin strategiseen ja arvioivaan ajatteluun järjestöjen kehittämistyössä sekä järjestöjen rooliin tulevaisuudessa – osaamistarpeisiin ja osaamisen tuotteistamiseen.​

Huhtikuussa koulutimme puolestaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilaamana Terveyden edistämisen määrärahaa saavia hanketoteuttajia hankearvioinnista ja arviointitiedon hyödyntämisestä. Koulutuksesta palautetta antaneista 95,8 % kertoi, että voi hyödyntää koulutuksessa oppimaansa omassa toiminnassaan (jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä). Erään vastaajan mieltä lämmittävä palaute kuuluikin: ”Erinomaiset asiantuntijat, suuri määrä hyödyllistä tietoa hyödynnettäväksi sekä nyt työn alla olevassa hankkeessa että hankesuunnittelussa ja yleisesti kehittämistyössä”.

Sparrausta ja Artsia

Tiesitkö, että mm. STEA:n avustushakemuksiin voi budjetoida arviointikoulutusta henkilöstölle? Tänäkin keväänä olemme sparranneet eri järjestöjen arviointia ja voit tilata meiltä juuri teille räätälöidyn palvelun.

Kevään Artsi-toiminnan haussa saimme puolestaan hienosti hakemuksia eri puolilta Suomea. Kiitos kaikille hakemuksen jättäneille! Artsi-toiminta on suunnattu korkeintaan 10 henkilöä työllistäville sote-alan järjestöille, jotka kaipaavat tukea oman toimintansa arviointiin ja seurantatiedon tuottamiseen. Vuosittain mukaan valitaan avoimen haun perusteella noin 20–25 järjestöä, jotka saavat toimintaansa STEA:n Ak-, Ay- tai C- avustusta. Lisäksi Artsissa luodut työkalut ja mallit ovat kaikkien käytettävissä.

Tule mukaan Artsin perustamaan Arviointi järjestöissä -keskusteluryhmään.

Yhteishankkeet

Aloitimme keväällä kumppanina Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden polulla -hankkeessa. STEA-rahoitteista järjestöjen ja julkisen sektorin yhteiskehittämishanketta (2022–2024) koordinoi Munuais ja maksaliitto. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa tukea tarvitsevan alakouluikäisen lapsen osallisuutta ja yhdenvertaisuutta järjestöjen ryhmätoiminnassa ja lisätä heidän kanssaan toimivien aikuisten osallisuustaitoja. Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen asiantuntijoiden rooli on tukea ja toteuttaa hankkeen arviointia ja kehittämistyötä.

Haimme keväällä myös eri järjestöjen kanssa uusia STEA:n hankeavustuksia. Jos sinulla on mielessäsi hanke, johon kaipaat mukaan arviointia tai fasilitoitua kehittämisprosessia, ota rohkeasti yhteyttä ja jutellaan, miten voisimme asiaa yhdessä edistää.

Syksyllä tulossa

Järjestämme 31.8. taas osallistujilta erinomaista palautetta saaneen Vaikutusketjusta konkretiaan -etäkoulutuksen. Esimerkkejä ja ryhmätöitä sisältävässä koulutuksessamme saat otteen STEA:n avustushakuun liittyvästä vaikutusketjusta ja sen käsitteistä. Yhdessä keskustellen omaan toimintaan liittyvät tavoitteet, tulokset ja mittarit muotoutuvat selkeämmiksi ja avustushakemusten teko helpottuu.

Syksyllä lanseeraamme myös uutuutena SROI-arviointia käsittelevän koulutuksen. SROI-arviointi kertoo, kuinka monta euroa toimintaasi sijoitettu rahasumma tuottaa yhteiskunnalle takaisin. Lue lisää SROI:sta ja seuraa some-kanaviamme koulutuksen julkaisusta.

Mukavaa kesää kaikille ja ollaan yhteyksissä taas elokuussa!

Alitalo Erna

Rahoitus- ja TKI-päällikkö, VTM, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!