Blogi

Spiral-menetelmä tukee kuntoutustavoitteen asettamista nyt myös etänä

Julkaistu
22.12.2020

Etämuotoinen kuntouttava toiminta, sekä digitaalisten menetelmien hyödyntäminen osana kasvokkaista ryhmätoimintaa on lisääntynyt paljon viime vuosina. Koronavirusepidemia on vauhdittanut tätä kehitystä entisestään. Asiakkaan osallisuutta tukeville tavoitetyöskentelyn menetelmille on tarvetta, ja kehitettävien menetelmien olisi tärkeää olla hyödynnettävissä myös ilman kasvokkaista tapaamista.

Spiral-menetelmä on alun perin kehitetty helpottamaan asiakaslähtöistä tavoitteen asettelua kasvokkaisessa ryhmätoiminnassa. Menetelmä kehitettiin Kelan tuella Tulevaisuus pelissä-hankkeessa. Spiral on lautapeli, joka mahdollistaa asiakkaan omien oivallusten tuomisen tavoitekeskustelun pohjaksi. Pelikysymykset johdattavat pelaajat yhdessä pohtimaan laajasti erilaisia toimintakyvyn osa-alueita.

Spiral-menetelmän E-lomakkeen näkymä
Spiral-menetelmän E-lomakkeessa kysymykset aukeavat täyttäjälle yksitellen.

Spiral-pelin vastauslomakkeesta on valmistunut sähköinen E-Spiral-lomake, jonka avulla Spiralia voi hyödyntää myös etämuotoisessa toiminnassa. E-Spiral-lomake on suunniteltu käytettäväksi itsenäisesti ilman Spiral-pelilautaa yksilö- tai ryhmäkuntoutuksessa. Asiakas voi täyttää E-Spiralin tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella ammattilaisen läsnä ollessa tai itsenäisesti, esimerkiksi kotonaan. Asiakas voi lähettää täyttämänsä lomakkeen ohjaajalleen tai muulle haluamalleen taholle. E-Spiralia voidaan hyödyntää esimerkiksi yksilöllisen tavoitekeskustelun pohjana ja GAS-tavoitteiden valinnassa. Menetelmän avulla saadut tulokset voivat myös helpottaa ongelmista puhumista. E-Spiralista on tällä hetkellä saatavilla mielenterveyskuntoutujien, autismin kirjon nuorten sekä ammatillisen kuntoutuksen sähköiset versiot.

Spiral-menetelmän mobiiliversion näkymä
Spiral-menetelmän pohjalta kehitetty mobiilipeliversio nuorille mielenterveyskuntoutujille.

Spiralin toimivuutta ja mahdollisuuksia selvitetään myös mobiilipelinä. Menetelmästä on julkaistu ensimmäinen kevennetty mobiilipeliversio nuorille mielenterveyskuntoutujille. Peli on kehitetty yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmän kanssa (DigiMieli ESR-hanke). Kuntoutussäätiön ja SAMKin kehittämisyhteistyötä jatketaan edelleen autismikirjon nuorille suunnatun mobiilipeliversion parissa (DigiNepsy ESR-hanke). Mobiilipeliversiota voidaan hyödyntää vastaavalla tavalla kuin E-lomakkeella saatavia tuloksia tavoitekeskustelun pohjana.

Spiral-menetelmän kysymykset suunnitellaan kohderyhmittäin ICF-toimintakykyluokitukseen pohjautuen. Näistä uusimpana on lokakuussa julkaistu Kuntoutussäätiön Veikkauksen tuella kehittämä nuorille ja aikuisille suunnattu Spiral Oppimisvaikeudet -versio. Spiral-menetelmä on herättänyt runsaasti kiinnostusta järjestöissä. Kuntoutussäätiö tekee Veikkauksen tuella kehittämisyhteistyötä useiden järjestöjen kanssa heidän kohderyhmilleen soveltuvien versioiden valmistelussa.

SPIRAL-pelimateriaalit ja ohjeet ovat vapaasti tulostettavissa Spiralin verkkosivuilla. Sivuilta löytyy myös linkit E-Spiral-lomakkeisiin. Nuorten mielenterveyskuntoutujien mobiilipeliversio on ladattavissa Android-puhelimille Play-kaupasta nimellä ”Spiral-tavoitteeni”.

Kirjoittajat

Piia Pietilä, psykologitutkija, Kuntoutussäätiö

Ilja Salakka, psykologitutkija, Kuntoutussäätiö

Elina Naamanka, psykologitutkija, Kuntoutussäätiö

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!