Blogi

Piilotyö, itsetunto ja keikkailusta kokoaikatyöhön - tämän päivän työllisyyden haasteet vielä osin tunnistamatta

Julkaistu
16.5.2017

Työllisyys on herättänyt viime aikoina vilkasta keskustelua. Kuntoutussäätiön ja Opteamin Työ Elämään -kilpailussa haluttiin kysyä käytännöntoimijoilta, pienyrittäjiltä, kehittäjiltä ja työnhakijoilta työllisyyshaasteista ja ratkaisuista. Saimme kymmeniä hyviä vastauksia ja haluamme nyt nostaa arjen asiantuntijoiden äänen kuuluviin kertaamalla vastauksissa esiin nousseita haasteita.Työnhaku on muuttunutTyönhaku on muuttunut viime vuosien aikana niin rajusti, että työelämässä olevien on usein vaikea sen nykytilaa edes hahmottaa. Kilpailu työpaikoista on kovaa, ja yhteen avoimeen paikkaan voi tulla satoja hakemuksia. Viimeisen viiden vuoden aikana rakennetyöttömien määrä kipusi vajaasta 144 000 henkilöstä reiluun 200 000 henkilöön. Muutos on koskettanut myös nuoria. 20-29-vuotiaiden rakennetyöttömien määrä kasvoi noin 60 prosenttia 20 000:sta lähes 35 000:een (Työnvälitystilasto, Tilastokeskus). Lisäksi vain osa avoimista työpaikoista menee työttömille työnhakijoille. TEM:n vuonna 2016 julkaiseman selvityksen mukaan noin joka neljäs työsuhteeseen palkattu oli palkkaushetkellä työtön.Työpaikkojen hakijamäärän kasvaessa omat kontaktit ovat entistä tärkeämpiä tiedon saamiseksi piilotyöpaikoista. Suurin osa – eri arvioiden mukaan noin 75% - avoimista työpaikoista on juuri piilotyöpaikkoja . Työnhakua on myllertänyt myös digitalisaatio. Se on tuonut tiedonhakuun, oppimiseen, itsensä brändäämiseen ja verkostojen rakentamiseen liudan uusia mahdollisuuksia, luonut kokonaan uusia ammatteja ja samalla tuhonnut toisia.Työttömänä ollut Kaisa Heikkilä kertoi Helsingin Sanomissa 27.4.2017 kokemistaan haasteista ja ihmetteli, miksei työnhakijoita oteta mukaan suunnittelemaan heitä koskevia asioita. Työnhakijoiden ääni jää työllisyyden hoidossa usein kuulematta, vaikka he ovat tämän päivän todellisia asiantuntijoita omakohtaisen kokemuksen kautta.

Työnhakijan ääni kuuluviin: työllisyyden polttavat haasteetTyö Elämään -kilpailun järjestäjät pysähtyivät näiden kysymysten äärelle. Mitkä oikeasti ovat tämän hetken polttavia haasteita työllistymisessä? Miten niitä pitäisi ratkaista? Päätimme kysyä tätä niiltä, jotka tietävät: työnhakijoilta, opiskelijoilta, yrittäjiltä, ammattilaisilta. Tässä kuusi täkyä esiin nostetuista haasteista.1. Työnhakijan lannistuminenVastauksissa nousi esiin riski työnhakijan lannistumisesta, jos työtä ei yrityksestä huolimatta löydy. Työnhakijoiden määrän kasvaessa yhä useamman työttömyys pitkittyy ja tuloksettomien hakemusten määrä kasvaa. Tämä näyttäisi olevan todellinen ja hyvin tunnistettu haaste, joka vaikuttaa hyvinvoinnin lisäksi työnhakijan “draiviin” ja tätä kautta myös työllistymisen vaikeutumiseen entisestään.2. Näkymätön ja tunnistamaton piilotyöToisilla ei ole työtä ja toisilla sitä on liikaa, totesi yksi hakijoista. Samaan aikaan monissa työpaikoissa tekemätöntä työtä riittää. Piilotyö on havaittu laajemmissakin keskusteluissa yhdeksi hidasteeksi: joko piilotyö jää tekemättä tai piilotyöpaikat menevät pöydän alta. Monissa ratkaisuissa pohdittiinkin, voisiko yksittäisistä tehtävistä rakentaa kokonaista työnkuvaa joko yksittäisen yrityksen sisällä tai monen yrityksen työtehtäviä yhdistelemällä. Toisissa ratkaisuissa nostettiin esille menetelmiä työtehtävien pilkkomiseksi ja jopa muutoksia työaikoihin, jotta kaikille saataisiin töitä.3. Keikkatyö ja kevytyrittäminen ei työttömänä kannataKeikkatyötä on tarjolla yhä enemmän muun muassa uusien digitaalisten alustojen ansiosta. Monissa ratkaisuehdotuksissa esiintyivät esimerkiksi osuuskuntamallit ja yhdistelmätyösuhteet jatkuvuuden takaamiseksi ja työhön kiinni pääsemiseksi.Työkeikoista saa arvokkaita kontakteja ja näyttöä, jotka voivat toimia väylänä työllistymiseen. Keikkatyön ja pienimuotoisen kevytyrittäjyyden mahdollistaminen myös työttömyysaikana on varmasti yksi tärkeimmistä työllisyyspoliittisista kysymyksistä ja siihen kytkeytyy vahvasti myös vastuun ajatus eli kuka pitää huolta keikkatyöläisen oikeuksista. Näitä haasteita on pyritty huomioimaan myös lainsäädännössä, mutta ei tarpeisiin nähden riittävästi. Esimerkiksi vuoden 2017 lakimuutos helpotti keikkatyön tekemistä mahdollistamalla sovitellun ansioturvan enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta.4. Itsetuntemuksen puute ja avuntarve valintojen tekemiseenMonissa ratkaisuehdotuksissa työllistymisen esteiksi oli tunnistettu ohjauksen puute ja heikko itsetuntemus. Nämä ovat ajankohtaisia haasteita, kun työnkuvien muuttuessa jatkuvan oppimisen ja kouluttautumisen tärkeys korostuu. Myös oman osaamisen osoittaminen muuttuvassa työmaailmassa vaatii luovuuden lisäksi omien kykyjen ymmärtämistä ja hyvää itsetuntoa. Ratkaisuiksi esiteltiin useita erityylisiä ohjaus- ja valmennusmalleja. Joukossa oli ehdotuksia työnhakijan opinto-ohjauksesta itsetunto- ja tuntemusvalmennuksiin.5. Tiedonkulku sakkaaTyöllistäminen voi olla iso urakka, kun työnhakijoiden määrä on kasvanut. Toisaalta monipuoliset digikanavat ja puskaradiot eivät aina tavoita parasta hakijaa. Kaikki eivät uusimpia mahdollisuuksia osaa edes hyödyntää. Miten työnhakuprosessia voitaisiin helpottaa niin, ettei se olisi liian raskas työnantajalle ja toisaalta kuitenkin niin, että paras tekijä löytyisi?6. Erityisryhmien työllistyminenVastauksissa tunnistettiin myös erilaisia ihmisryhmiä, joiden on erityisen hankala työllistyä. Hakemuksissa nimettiin muun muassa kehitysvammaiset, nuoret, pitkään lapsiaan kotona hoitaneet äidit, yli 45-vuotiaat naiset, maahanmuuttajat ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujat haastaviksi ryhmiksi. Työllistymisen esteenä nähtiin etenkin puutteellinen tieto työn muokkaamisen mahdollisuuksista, työnantajien asenteet ja oikeanlaisen työn löytyminen.Puuttuiko jokin oleellinen haaste, joka kaipaisi mielestäsi enemmän palstatilaa? Kerro se meille somessa #Työelämään tai kommentoimalla tätä blogikirjoitusta.Työ Elämään -kilpailussa myös esiraatia ja tuomaristoa on pyydetty nimeämään työllisyyden kiperimmät haasteet. Heidän vastauksiinsa pääsee tutustumaan Kuntoutuspäivien blogissa. Työ Elämään -kilpailun finalistit julkistettiin 10.5.2017 ja finaali tullaan pitämään Kuntoutuspäivien yhteydessä 9.6.2017. Lisätietoa työstä syrjäytymisestä: Kuntoutussäätiön julkaisemaan raporttiin Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot -hankkeen loppuraportti.

No items found.
No items found.

Tutkijablogi

Blogissa esitellään kuntoutus- ja hyvinvointialoihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!