Blogi

NÄTY-hankkeesta yksilöllistä tukea työnhakijalle

Julkaistu
22.4.2021

NÄTY-hankkeessa työnhakijaa tuetaan löytämään suunta kohti työelämää. Keinot tarkentuvat matkalla, kun työnhakijan elämäntilannetta kartoitetaan.

Vuoden 2021 alussa käynnistyneessä kuntakokeilussa suuri osa TE-toimiston asiakkaista siirtyi kuntien vastuulle. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia, vaan esimerkiksi Uudenmaan alueella lähemmäs 50 000 työnhakijaa jäi TE-palveluiden piiriin.– Tästä meille ohjautuu asiakkaita, joilla on tavalla tai toisella haasteita työllistymisessä, NÄTY:n hankevastaava Tarja Saarinen sanoo.

Näyttöön perustuvalla työotteella tehokkaita työmarkkinasiirtymiä -hanke, eli lyhyemmin NÄTY, on Kuntoutussäätiössä maaliskuussa 2021 alkanut uusi hanke. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kuntakokeilun ulkopuolella olevat COVID-19-pandemian seurauksena työttömäksi jääneet, yli 55-vuotiaat työttömät työnhakijat sekä muutoin pitkään työttömänä olleet henkilöt, joilla on selkeä riski työttömyyden pitkittymisestä.– Hanke on tärkeä, koska työttömiä työnhakijoita on nyt koronapandemian takia enemmän. Myös etävalmennuksen tarve on kasvanut.

Hankkeen tavoitteena on haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien, ammattitaidon ja osaamisen edistäminen. Työllistymisen vaihtoehtoina voi olla koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään toimintaan hakeutuminen tuen avulla.

Hankkeessa selvitetään asiakkaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi oppimisvaikeuksien tunnistamista. NÄTY tekeekin yhteistyötä Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksen kanssa.

”Taivumme asiakkaan asialle”

NÄTY-hanke on yksi TE-toimiston kahdeksasta Taidon polku –työllisyyshankkeesta. Kaikilla hankkeilla on sama kohderyhmä, mutta eri tavat, joilla asiakkaan työllistymisen polkua viedään eteenpäin.– Meidän tapamme on yksilöllinen kohtaaminen ja nopeasti työnhakuun pyrkivä ote. Hyödynnämme etätoimintaa, vahvistamme digitaitoja ja räätälöimme työpaikkoja asiakaslähtöisesti, NÄTY-hankkeen työntekijät kertovat.

Asiakas saa hankkeessa henkilökohtaisen työvalmentajan, jonka kanssa etsitään asiakkaan toiveiden mukaisia työpaikkoja. Samalla etsitään työnantajia, joilla voisi olla tarvetta työntekijälle. Työnantajaa autetaan myös työnkuvan räätälöinnissä asiakkaallemme sopivaksi ja mahdollisten tukien hakemisessa.

NÄTY pyrkii olemaan ketterä ja nopeasti tarpeisiin ja muutoksiin vastaava hanke.– Me oikeasti taivumme asiakkaan asialle ja pystymme nopeisiin muutoksiin ja joustavuuteen. Pyrimme antamaan työnhakijalle uusia näkökulmia ja erilaisia tapoja työllistymisen edistämiseen, hanketyöntekijä Marja-Liisa Schiess sanoo.

Työllistymistä kohti kolmivaiheisesti

Asiakas käy NÄTY:ssä läpi kolme vaihetta. Alkukartoituksessa tehdään päätös siitä, lähteekö asiakas hankkeeseen mukaan.– Alkuvaiheessa kartoitetaan myös asiakkaan elämäntilannetta ja taitoja. Tähän käytetään erilaisia testejä, kuten kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnassa laajasti käytössä olevaa Kykyviisaria, hankevastaava Tarja Saarinen kertoo.

Toisessa vaiheessa selvitetään asiakkaan vahvuuksia ja työllistymisen esteitä. Toisessa vaiheessa aloitetaan myös intensiivinen työnhaku.

Kolmannessa vaiheessa työn tai koulutuksen aloittanutta asiakasta tuetaan.– Tämä on niin sanottu nivelvaihe. Asiakas ei jää yksin, vaan seuraamme, miten työn aloittaminen sujuu, Saarinen sanoo.

Valmentajan ja asiakkaan tapaamiset hoidetaan etänä ja lähitoimintana koronatilanteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Tapaamiset voidaan koronan salliessa järjestää esimerkiksi kirjastossa tai kahvilassa.

Vuoden ajan hiotuissa etäyhteyksissä käytetään puhelinta, WhatsAppia ja Teamsia sekä etätyökalu Movendosia testien ja työnhakuharjoitusten tekemiseen.­- Odotamme innolla uusia asiakkaita varsinkin, kun tämä on meidän yksikön ensimmäinen hanke, jossa olemme vetovastuussa, Marja-Liisa Schiess toteaa.

Lisätietoja:

Uudenmaan TE-toimiston rahoittama NÄTY-hanke kestää vuoden loppuun. Hanke tekee yhteistyötä paitsi TE-toimiston myös muiden hankkeiden ja tahojen, kuten Taitotalon, kanssa.

Askeleet töihin -hankkeesta (ent. NÄTY-hanke) voi lukea lisää täältä: https://kuntoutussaatio.fi/palvelumme/askeleettoihin-hanke/

Yhteyshenkilöt: Marja-Liisa Schiess 044 781 3135, Päivi Häikiö 044 781 3111, tai sähköpostitse askeleettoihin@kuntoutussaatio.fi

Kirjoittaja

Mira Vanninen

Hallamaa Malviina
Uuden työn muotoilija, Digipajan ohjaaja

Tutkijablogi

Blogissa esitellään kuntoutus- ja hyvinvointialoihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!