Blogi

”Muistan aina olleeni hieman erikoinen” – kokemuksia tuesta oppimisvaikeuksiin

Julkaistu
22.8.2018

Oppimisen tuen keskuksen tarjoamalla tuella on tutkitusti ollut myönteinen vaikutus ryhmäläisten itsetuntoon ja työelämätaitoihin sekä suoriutumisoletuksiin. Ryhmäläiset kertoivat ottaneensa käyttöön käytännön opiskelua tai työelämää helpottavia keinoja sekä löytäneensä omia vahvuusalueitaan.Nuorista arviolta 10 – 15 % kokee opiskeluvaikeuksia ja mielialaongelmia sekä tarvitsee tukea opintoihin tai myöhemmin työelämään. Oppimisvaikeuksiin liittyy usein myös mielialaongelmille altistavia tekijöitä. Huonot kokemukset opiskelusta ja koulusta ylipäätään saattavat vaikuttaa erilaisuuden kokemukseen, itsetuntoon, suhtautumiseen sosiaalisiin tilanteisiin sekä jännittämiseen.Kuntoutussäätiön asiantuntijavetoiset tukiryhmät tarjoavat opiskeluun ja työelämään liittyvien taitojen vahvistamisen lisäksi keinoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi, sillä mielenterveys on voimavara ja sitä voidaan vahvistaa elämän aikana. Tukiryhmät on suunnattu henkilöille, joilla on oppimisvaikeuksia tai mielenterveyden ongelmia. Ryhmätoimintaa on toteutettu Kuntoutussäätiöllä useita vuosia (NUTTU-hanke 2014-2018).Alustavien tutkimustulosten perusteella tukiryhmään (OPPI- tai OPI IISISTI) osallistuminen vaikutti myönteisesti osallistujien itsetuntoon ja työelämätaitoihin. Lisäksi ajattelu- ja toimintatavat muuttuivat, sillä ennakko-oletus omasta suoriutumisesta eri tilanteissa oli myönteisempää. Myös ennakko-oletukset sosiaalisten tilanteiden epäsuotuisasta kulusta vähenivät.Osallistujat kertoivat saaneensa suurta hyötyä tarjotusta tuesta; erityisesti ryhmiin osallistuneet kertovat löytäneensä omia vahvuuksiaan ja toisaalta ottaneena käyttöön käytännön keinoja, jotka helpottavat opiskelua tai työelämää.”Kävimme niiden (ryhmätapaamisten) aikana monia itselleni uusia menetelmiä ja tekniikoita, ja opiskelutahti tuntui aina itselleni sopivalta. Erityisesti hyödyllisiä minulle olivat tekniikat ajan ja tavaroiden hallintaan, asioihin tarttumiseksi, lukustrategiat, ja opiskelun suunnittelusta annetut esimerkit ja neuvot.” -ryhmäläinen, kevät 2018

Muilta ryhmäläisiltä saatu vertaistuki on ollut osallistujille arvokasta. Ryhmäläiset ovat voineet jakaa samantyyppisiä kokemuksia ja käyttämiään apukeinoja keskenään. Lisäksi on syntynyt positiivisia kokemuksia ryhmässä olosta, jopa ystävyyssuhteita.”On ollut kiva tavata ihmisiä, joilla oli samanlaisia kokemuksia opiskelusta ja elämänhallinnasta, ja kuulla heidän ratkaisuja omiin haasteisiin.”… ”Huomasin myös, että olin jo aikaisemmin kehitellyt samanlaisia menetelmiä opiskeluni tueksi, ja oli hyvin kiinnostavaa kuulla muiden ryhmäläisten omia niksejä.” -ryhmäläinen, kevät 2018Monilla osallistujilla on ollut taustalla negatiivisia kokemuksia sosiaalisista suhteista kuten kiusaamista ja yksinäisyyttä, minkä vuoksi ryhmässä olo on voinut herättää jännittyneisyyttä ja epämukavuuden kokemuksia. Ohjaajilta ja ryhmältä saatu tuki on kuitenkin koettu pääosin positiiviseksi ja ryhmään on nopeastikin muodostunut turvallinen ilmapiiri.”Lisäksi ryhmän järjestäjät huolehtivat siitä, että tapaamiset olivat aina hyödyllisiä, kiinnostavia, ja ystävällisiä tapahtumia.” -ryhmäläinen, kevät 2018Jatkamme oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien tukemiseen kehitettyä ryhmätoimintaa Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksessa.Lisätietoa alkavista ryhmistä.

No items found.
No items found.

Tutkijablogi

Blogissa esitellään kuntoutus- ja hyvinvointialoihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!