Blogi

Miten tavoittaa nuoret, joita ei tavoita?

Julkaistu
11.2.2019

Miten tavoittaa koulutuksen piiristä pudonneita ja kotiin jääviä nuoria? Lähtökohdat näillä nuorilla ovat usein hankalat. Osalla nuorista kotoa poistuminen on jo ponnistus. Novak - Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa koulutuksessa -hanke pyrkii sosiaalisen kuntoutuksen keinoin saamaan nuoret liikkeelle kodeistaan. Löytämään arjen rytmin ja elämän hallinnan – ja toivoa tulevaisuuteen.Novak on Kelan rahoittama Stadin ammattiopiston, Metropolian sekä Kuntoutussäätiön yhteishanke, jonka avulla kehitetään uusi nuorten valmennusmalli. Valmennuksen tavoitteena on koulutuksen piiristä pudonneiden nuorten valmentaminen kohti VALMA-koulutukseen osallistumista. Valmennuksessa yhdistetään verkostotyöskentelyä, sosiaalista kuntoutusta sekä VALMA-koulutusta.Nuoret ovat yksilöitä, eivätkä kaikkiin toimi samat konstit. Hankkeen yksilö- ja ryhmävalmennus lähtee siitä, että nuorten yksilölliset tarpeet ja toiveet pystytään huomioimaan. Huono lähtötilanne tai toimintakyky ei ole syy olla osallistumatta. Tarpeen vaatiessa nuori haetaan vaikka kotoa tai hänelle voidaan tarjota bussilippu.

Viime vuoden aikana havaittiin, että ryhmätoiminnan osallistujamäärät olivat vaatimattomia. Kynnys osallistua sosiaalisiin tilanteisiin on hankkeen kohderyhmälle välillä liian iso. Hankkeessa onkin nyt alkamassa verkkovalmennus, jolla saadaan nuoria aktivoitumaan ja mahdollistetaan sillä tavalla myöhempi osallistuminen kasvokkain yksilö- ja ryhmätapaamisiin.Valmennuksessa nuoret pääsevät kartoittamaan henkilökohtaisia verkostojaan, tällä tavalla tehdään näkyväksi mistä apua ja tukea voi saada. Hanke pyrkii kokoamaan ammattilaisten verkostoa ja tiivistämään moniammatillista yhteistyötä nuorten auttamiseksi yhä tehokkaammin.Toiminnan keskeyttäneitä nuoria on hankkeessa ollut jonkin verran, mikä ei ole yllättävää, haastava kohderyhmän huomioiden. Syitä tähän on pyritty selvittämään, ja ne ovat moninaisia. Kaikilla nuorilla toimintakyky tai motivaatio ei yksinkertaisesti riitä – tai hetki ei vaan ole oikea.Vuosi 2019 on Novakin kehittämistyössä keskeinen–ja viimeinen vuosi. Alkuvuonna Novakissa on tarkoitus benchmarkata muita nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn pureutuvia hankkeita ja toimintoja erityisesti moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta. Miten luodaan kestävä toimintamalli, jotta nämä nuoret tavoitetaan jatkossakin? Varmasti se vaatii ainakin tiivistä yhteistyötä – ja halua sitoutua siihen mikä on nuorten parhaaksi.Kirjoittaja työskentelee Kuntoutussäätiössä, ja toimii Novak-hankkeen sisäisenä arvioitsijana. Kirjoitus perustuu hankkeen arvioinnin väliraportissa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin. Novakissa yhteiskehittämisen keinoin kehitettävä valmennusmalli kirjataan auki ja julkaistaan Kelan julkaisussa valtakunnallisesti levitettäväksi keväällä 2020.

No items found.
No items found.

Tutkijablogi

Blogissa esitellään kuntoutus- ja hyvinvointialoihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!