Blogi

Mitä eroa on vaikutuksilla, vaikuttavuudella ja tuloksilla?

Julkaistu
3.6.2024

Kuntoutusviikolla 3.‒9.6.2024 puhutaan vaikuttavasta kuntoutuksesta. Vaikuttavuus, vaikutukset ja tulokset ovat toisiaan lähellä olevia, palvelusta tai toiminnasta saatuja hyötyjäkuvaavia termejä. Yksittäisen palvelua tai toimintaa toteuttavan toimijan on hyvä tunnistaa nämä tasot kuvatessaan ja selvittäessään, millaisia muutoksia toiminnassa ollaan tavoittelemassa tai voidaan saada aikaan.

Kuntoutussäätiön Artsi-toiminnassa tarkoitamme tuloksilla niitä muutoksia, joita kohderyhmässä eli toimintaan osallistuneissa tapahtuu heti tai pian toiminnan jälkeen. Konkreettisia esimerkkejä ovat esimeriksi yksinäisyyden väheneminen kohtaamispaikassa käynnin myötä tai voimavarojen vahvistuminen ryhmätoiminnassa.

Vaikutukset taas ovat pidempiaikaisia kuin tulokset. Yksilöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi voidaan tavoitella isompiin ilmiöön kohdistuvia muutoksia, kuten työttömyyden tai päihteiden käytön vähenemistä.

Vaikuttavuus on pysyvämpää yhteiskunnallista muutosta kokokohderyhmässä ja järjestelmissä. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttaminen edellyttää usean eri toimijan panosta vaikuttavuuden ekosysteemissä. Yksittäisen toimijan on hyvä tunnistaa, mihin laajempaan kokonaisuuteen omatoiminnassa tai palvelussa aikaansaatu muutos liittyy.

Toimintaa tai palvelua voi tarkastella vaikutuslähtöisesti kirkastamalla odotetut vaikutukset ja tulokset, ja sen jälkeen tunnistamalla, millaisia toimenpiteitä ja resursseja nämä muutokset edellyttävät. Toinen lähestymistapa on olemassa olevan toiminnan tarkastelu, ja niiden vaikutusten avaaminen. Vaikutusketju on työväline, jolla voidaan tunnistaa ja kuvata toimintaan liittyvä ketju tarpeesta sen vaikutuksiin asti. Vaikutusketju toimii suunnitteluvaiheessa jäsentelytyökaluna, mutta myös esimerkiksi arvioinnin toteutuksen apuna. Sen avulla voidaan tunnistaa toiminnan tavoitteita ja toisaalta myös toimenpiteitä ja resursseja, joita tuloksiin pääsemiseksi tarvitaan.

Kun palvelun tai toiminnan toteuttajalla on käsitys siitä, millaisia vaikutuksia toiminnassa syntyy ja millaisten toimenpiteiden kautta muutos saadaan aikaan, on oletettuja hyötyjä myös mahdollista todentaa ja arvioida. Mittaamalla ja arvioimalla päästään käsiksi siihen, syntyikö niitä hyvinvoinnin muutoksia, joita tavoiteltiin. Arviointisuunnitelma on käytännönläheinen työkalu palvelun tai toiminnan mittarien rakentamiseen ja mittaamisen suunnitteluun.

Artsi-opas.fi on erityisesti järjestöille suunnattuverkko-opas arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se sisältää käytännönläheisiä työkaluja arvioinnin suunnitteluun, arviointitiedonkeräämiseen ja sen analysointiin. Lue lisää Artsi-oppasta: www.artsi-opas.fi

Lähteenä käytetty: SITRA 2018 Vaikuttavuuden askelmerkit

Kirjoittaja

Kohonen Petra
Tutkija, VTM

Tutkijablogi

Blogissa esitellään kuntoutus- ja hyvinvointialoihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!