Blogi

HELMI-hankkeesta uusia välineitä ja toimintamalleja opiskelijoiden ohjaukseen

Julkaistu
22.11.2016

HELMI-hankkeen (Henkilökohtainen - Elämänhallinta - Minäpystyvyys) tavoitteena on tehostaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuksen läpäisyä. Tutkimustiedon mukaan hyvällä ohjauksella voidaan vähentää opintojen keskeyttämisriskiä ja edistää tutkinnon läpäisyä (Jauhola & Miettinen 2012). Opettajan antama ohjaus ja tuki on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille erityisen tärkeää.Ohjauksen tehostamiseksi HELMI-hankkeessa kehitetään POINT-niminen arviointimenetelmä ja ohjauksen toimintamalli opiskelijaa ohjaavalle henkilöstölle. POINT-menetelmä toimii apuvälineenä psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden, valmiuksien ja tuen tarpeiden arvioimisessa. POINT auttaa ohjaajia myös tunnistamaan opiskelijan keskeyttämisen riskejä ja ottamaan opiskelijan vaikeudet puheeksi ohjaustilanteessa.POINT-menetelmän avulla kartoitetaan opiskelijan psykososiaalisen hyvinvoinnin osa-alueita, kuten elämän- ja arjen hallintaan, opiskelumotivaatioon ja -sitoutumiseen, mielialaan sekä itsetuntoon liittyviä asioita. Arviointimenetelmän kehittämisestä ja tutkimusosuudesta vastaa Kuntoutussäätiö.Kyselyä on kokeiltu syksyn 2016 aikana kolmessa ammatillisessa oppilaitoksessa: Järvenpään erityisammattioppilaitos Validiassa sekä kahdessa yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa, Porvoon Amistossa ja Kotkan Ekamissa. Mukana on 12 ohjaavaa opettajaa. Tähän mennessä kyselyn on täyttänyt tähän mennessä 107 opiskelijaa.Alustavat kokemukset POINT-kyselystä ovat olleet erittäin positiivisia. Ohjaavat opettajat ovat kokeneet kyselyn hyödyllisenä puheeksioton välineenä ja opiskelijan ohjauksen tukena. Opettajien kokemusten mukaan kyselyn avulla saa sellaista opiskelijasta tietoa, joka muuten jää helposti huomaamatta. Niin opettajat kuin opiskelijat ovat kokeneet kyselyn helpoksi täyttää.Kevään 2017 aikana kyselyn avulla kerätään seurantatietoa opiskelijoiden tilanteesta ja seurataan, miten kyselyn avulla kerätty tieto näkyy ohjauksessa. Toimiiko POINT-kyselyn avulla kerätty tieto opiskelijan tavoitteiden asettamista ohjaustilanteessa? Miten hankkeessa kehitettävän ohjauksen toimintamallin avulla voidaan vähentää opiskelijoiden keskeyttämisen riskiä?Viimeiset seurantatiedot opiskelijoiden tilanteesta kerätään syksyllä 2017, jonka jälkeen lopulliset tulokset raportoidaan ja POINT-menetelmä levitetään yleisesti ammatillisten oppilaitosten käyttöön.

helmi

HELMI-Hankkeen pääkoordinoijana toimii Validia Ammattiopisto. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lue lisää

Helmi-hanke (Validia Ammattiopisto) Helmi-hanke Kuntoutussäätiön hankerekisterissäJauhola L. & Miettinen K. Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta. Opiskelijoille suunnattujen tukitoimien sekä erityisopetuksen toteuttaminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetushallitus: Raportit ja selvitykset 2012:7.

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!