Työselosteita

Sovellusohje aikuisten mielenterveyden häiriöiden kuntoutukseen

PDF

Kuvaus

Mielenterveysongelmat ovat yleinen kuntoutuksen tarpeen syy, vaikka kuntoutusta kohdennetaankin sairaushistoriasta riippumatta yhä enemmän toimintakyvyn tukemiseen. Mielenterveyskuntoutusta järjestää tällä hetkellä monta toimijatahoa, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, eri vakuutusalan toimijat ja useat järjestöt. Kuntoutuksen kokonaisuudistusta suunnitteleva komitea on aloittanut työnsä syyskuussa 2016. Työn tavoitteena on selkeyttää kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjakoa ja varmistaa, että asiakaslähtöinen kuntoutus toimii jatkossa saumattomasti. Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, joka tukee ja vahvistaa kuntoutujaa elämän kaikissa tilanteissa.

Tekijät: Tanja Laukkala, Jukka Hintikka, Päivi Kiviniemi, Kristian Läksy, Jorma Oksanen, Päivi Pohjavaara, Helena Rasi-Hakala, Marita Rosenlew, Sami Räsänen, Helena Vorma, Tommi Väyrynen, Eija Haapala, Eija Lehtinen, Riikka Peltonen, Johanna Rouvinen, Tiina Suomela-Markkanen
Sarja: Työselosteita 52
Kustantaja: Kuntoutussäätiö
Kustannuspaikka: Helsinki 2017
ISBN: 978-952-5961-61-4 (pdf)
Sivumäärä: 26 sivua

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2024

Yksilöllinen työvalmennus kaikille

PDF
2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2024

Kuntoutussäätiön SROI-arvioinnit 2017–2023

PDF

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2023

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF
2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!