TKI-tiivistelmät

Löytävätkö sairausjärjestöt ja maahanmuuttajat toisensa?

PDF

Avainsanat

No items found.

Kuvaus

Sairaus voi koskettaa ketä tahansa ja horjuttaa arjen perustuksia. Silloin sairastunut ja hänen läheisensä voivat saada erilaisilta potilas- ja sairausjärjestöiltä arvokasta neuvontaa ja psykososiaalista tukea. Järjestöjen palveluihin kuuluu vertaistukea ja sopeutumisvalmennuskursseja. Palvelut ovat usein ilmaisia ja kaikille niitä tarvitseville avoimia. Mutta ovatko ne käytännössä kaikkien saatavilla? Kuinka helppoa on osallistua eri sairauksia edustavien järjestöjen tukitoimintaan, jos on muuttanut Suomeen jostain toisesta maasta? Näyttää siltä, että se on aika hankalaa.

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2022

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF
2023

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Naisten sydänterveyden edistäminen -hankkeen arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2023

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF
2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!